Terug naar overzicht

LSVB vraagt Plasterk om bewijzen

Dat vindt de Landelijke Studenten Vakbond, die een notitie heeft rondgestuurd over de maatregel die Plasterk in het bachelor-masterstelsel wil invoeren. Hij laat zich te weinig aan de feiten gelegen liggen, lijkt de bond te willen zeggen.

Als het aan de minister ligt, mogen studenten voortaan alleen aan hun masteropleiding beginnen wanneer ze al hun bachelorpunten hebben gehaald. Momenteel kunnen studenten bij veel opleidingen alvast aan de masteropleiding beginnen als ze nog maar een paar punten van hun bachelordiploma verwijderd zijn.

De LSVb wijst erop dat het bama-stelsel er tot nog toe niet voor heeft gezorgd dat studenten vaker een complete masteropleiding in het buitenland gaan volgen. Dat sommige opleidingen allang een harde knip hebben ingevoerd, verandert daar kennelijk weinig aan.

Erger nog: studenten gaan ook steeds minder vaak voor een paar maanden de grens over om daar een beperkt aantal studiepunten te halen: onder hbo’ers daalde het percentage in tien jaar tijd van 22,9 naar 15,1 procent en onder wo’ers van 30,7 naar 27,8 procent. Terwijl het toch de bedoeling was dat studenten in het bama-stelsel internationaler zouden gaan denken.

‘Wij willen graag dat Plasterk evidence based te werk gaat’, zegt vice-voorzitter János Betkó. ‘Hoeveel vertraging levert studeren in het buitenland precies op? Waardoor daalde het animo om naar het buitenland te gaan zo sterk? Gaan studenten die nu al een opleiding met harde knip volgen inderdaad vaker naar het buitenland?’

Zolang Plasterk die vragen niet heeft beantwoord, kan hij met zijn maatregel flinke schade aanrichten, meent de LSVb. Zijn vooronderstelling – studenten hebben een moment van bezinning nodig voordat ze een vervolgopleiding kiezen – is dubieus, meent de vakbond: studenten denken in de eerste drie jaar van hun opleiding heel goed na over hun masterkeuze.

Een ander probleem – instellingen houden hun studenten met de zachte knip binnen de poort – kun je oplossen door betere voorlichting over vervolgopleidingen af te dwingen, denkt de LSVb. Hoe dan ook zijn de bonden bang dat studenten onnodig veel vertraging oplopen. Zeker bij kleine studies wordt het lastig om vaker dan één keer per jaar een instroommoment te hebben, zodat de studievertraging kan oplopen tot bijna twaalf maanden.

De andere belangenbehartiger van studenten (het Interstedelijk Studenten Overleg) wil dat Plasterk de universiteiten verplicht om de toelatingseisen voor masteropleidingen helder en volledig te publiceren. Als er dan toch een harde knip komt, moet de voorlichting in elk geval in orde zijn. [[BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?