Terug naar overzicht

Onderzoek naar ‘smallere’ lerarenopleidingen

Moet iedere tweedegraads leraar ook in het vmbo kunnen lesgeven? Wordt de pabo niet aantrekkelijker voor jongens als ze een smalle lesbevoegdheid voor de hoogste groepen in het basisonderwijs mogen halen? En moeten alle onderwijzers even goed kunnen rekenen?  

Tijdens een overleg met de Tweede Kamer zei staatssecretaris Van Bijsterveldt dat ze al enige tijd worstelt met het dilemma of ze de lerarenopleidingen moet vragen om te 'versmallen'. Op dit moment kunnen studenten zich wel enigszins toeleggen op het jonge of het oudere kind, op ict of op bewegingsonderwijs.

Maar alleen op voorwaarde dat ze aan het eind van de opleiding breed bevoegd en inzetbaar zijn.  Uit gesprekken met scholen en deskundigen werd de staatssecretaris duidelijk dat er voor- en tegenstanders zijn. Fontys-bestuurder Wintels waarschuwde haar dat de aankondiging van een nieuw stelsel nadelig zou kunnen uitwerken voor de reorganisatie waar de lerarenopleidingen op dit moment druk aan werken.  

Daarom besloot Van Bijsterveld dat ze zich eerst goed wil laten adviseren. Toch acht ze het nu al denkbaar dat er straks ook lerarenopleidingen zijn die een smallere lesbevoegdheid afgeven. ‘Belangrijk is dat we zoveel mogelijk mensen proberen te winnen voor het onderwijs.’ 

Het CDA en de SGP drongen aan op spoed, in de hoop dat er voor de zomer knopen kunnen worden doorgehakt. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?