Terug naar overzicht

Parkeerverbod: ‘Er had iets meer over nagedacht kunnen worden’

Dat werd gisteren tijdens de vergadering van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad gezegd. In de medezeggenschapsraad wordt al jaren aangedrongen op het invoeren van het mobiliteitsplan, zoals het vervoersplan ook wel wordt genoemd. Al bij het begin van de bouwplannen in 2001 heeft de raad aangedrongen op een mobiliteitsplan waarin het gehele parkeer- en vervoersbeleid is geregeld. Maar een dergelijk plan is nog steeds niet ingevoerd.

‘We zijn jaren bezig met een vervoersbeleidsplan, maar nu wordt toch weer een halfslachtige maatregel ingevoerd. Met zo’n beleidsplan kun je juist verstandige dingen doen’, meent Paul Veroude, medewerker van Avans.

Goedkope parkeergarage

Om de parkeerproblemen in Breda op te lossen, wil de hogeschool nog voor de kerstvakantie een parkeerverbod voor voltijdstudenten invoeren op het parkeerterrein achter het hogeschoolgebouw in Breda. Studenten kunnen nog wel in de wijk rondom parkeren, maar zullen dan een stuk moeten lopen. Bij de locaties van Avans in Den Bosch en Tilburg mogen studenten ook geen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij de school. ‘Maar in Den Bosch heb je wel een goedkope parkeergarage in de buurt’, werd opgemerkt.

Docentlid Paul Lindelauf denkt dat door deze eenzijdige maatregel straks de locatie Lovensdijkstraat problemen krijgt. ‘Waarom wordt dezelfde maatregel ook niet bij de locatie Lovensdijkstraat getroffen? De slagbomen zijn er al, je hoeft alleen de kastjes te vernieuwen’, zei hij. 

Uithoek van Brabant

‘Het is een gemakzuchtige oplossing, met dat hele OV-verhaal’, meent docentlid Tonja Nijenhuis. Volgens Avans kunnen voltijdstudenten prima met het openbaar vervoer reizen, omdat ze een gratis OV-jaarkaart hebben. ‘Maar als je uit een uithoek van Brabant komt, is dat ook niet zo makkelijk’, meende een student-lid. Anderen wezen er in de vergadering op dat het waarschijnlijk mogelijk is om een uitzonderingspositie te krijgen. Volgens Nijenhuis was het juist mooi geweest als daar van tevoren duidelijkheid over was geweest. ‘Er had iets meer over nagedacht kunnen worden.’

Student Marjan van den Heuvel heeft problemen met de communicatie naar studenten en dat het zo plotseling is ingevoerd, omdat het ‘altijd zo is geweest’. Volgens haar komt 80 procent van haar klas, Van den Heuvel studeert aan de Academie voor Marketing en Business Management in Breda, met de auto. Het probleem wordt volgens haar onderschat

Tot de enkels in de modder

Er werd ook nog een opmerking gemaakt over de erbarmelijke staat waarin het parkeerterrein aan de Hogeschoollaan, bij de militaire academie, verkeert. ‘Je staat er tot je enkels in de modder’, werd gezegd. Ook een urgent punt, meent de raad.

De vergadering besluit dat er een brief gaat naar de Raad van Bestuur waarin verwoord wordt dat het beter is om het vervoersplan dat er al jaren ligt, nog eens tegen het licht te houden en in zijn geheel in te voeren. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?