Terug naar overzicht

Spelenderwijs over techniek leren

De wedstrijd

De teams bestaan uit leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool of uit de onderbouw van de middelbare school. ‘Ze worden beoordeeld op basis van verschillende onderdelen’, vertelt Margot Stassen van het project Tune Techniek dat dit First Lego League evenement mede heeft georganiseerd.

‘In de eerste plaats is het programmeren van de robot van belang’, zegt Stassen. ‘In een wedstrijd over meerdere ronden van twee en een halve minuut, voert de robot een bepaalde missie uit. Hoe moeilijker de missie des te meer punten.’

‘Naast de prestatie van de robot velt een jury een oordeel over het teamwork en het ontwerp van de robot. Tot slot geven de kinderen een presentatie over hun oplossingen voor een bepaald klimaatprobleem. De beste twee teams gaan door naar de Beneluxfinale in Utrecht op 31 januari’, geeft Stassen aan.

Zelf ontdekken

‘Dit is een vakoverschrijdende gebeurtenis’, zegt Piet de Jong van het Beatrix College uit Tilburg. ‘Er zitten elementen in van natuur- en scheikunde, techniek en zelfs aardrijkskunde. De leerlingen zien nu heel mooi de samenhang tussen die verschillende vakgebieden.’

‘Wij hebben een team samengesteld op basis van door de kinderen zelf geschreven motivaties’, vertelt Marion Nelissen, leerkracht bij basischool Wittering.nl uit Rosmalen.

‘Wij denken dat de kinderen heel veel leren van het proces. Sommige leerlingen pikken wat op over samenwerken in een groep. Anderen worden echt verstandelijk uitgedaagd. We geven ze daarin de ruimte en eigen verantwoordelijkheid. Van de leerkrachten weet niemand hoe de robot werkt, dat hebben de kinderen zelf uitgevonden’, geeft Nelissen aan.

De leerlingen van Wittering.nl hebben zich al weken voorbereid op deze wedstrijd, hebben een spandoek gemaakt en een yell bedacht. ‘We zijn één van de jongste teams hier. Ook hebben we maar zes weken de tijd gehad in plaats van de normale acht weken voorbereiding. Tot nu toe gaat het best goed, we staan twaalfde van de twintig teams’, zegt één van de meisjes uit het team, terwijl haar groepsgenootjes op een laptop aan de instellingen van de legorobot sleutelen.

Hulp en uitleg

Om de dag goed te laten verlopen, de teams bij te staan en uitleg te geven over een technische opleiding, zijn er vele Avansstudenten ingezet. In een speciaal gedeelte geven zij uitleg over proefjes en technieken uit hun eigen studie. Hier kunnen de aanwezige kinderen naar toe gaan als ze even niks te doen hebben voor de wedstrijd.

Zo staat er staat een tafel waar kinderen gekleed in witte labjassen felgekleurd slijm maken van verschillende chemische stofjes. Ook kunnen ze een rampoefening naspelen op laptops met behulp van een special computerprogramma.

 

 

 

 

 

 

 

Daan Mevius, tweedejaarsstudent Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Breda, is begeleider van drie teams. ‘Ik houd voor ze bij waar ze moeten zijn en wanneer. Soms geef ik uitleg over hoe dingen werken. Natuurlijk moedig ik de kinderen ook aan tijdens de wedstrijden. Tot dusver hebben de teams het goed naar hun zin, hoewel de wedstrijd zojuist niet perfect ging.’ [JM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?