Terug naar overzicht

Studeren goed voor de gezondheid

Wie dertig jaar is en hoger onderwijs heeft genoten, kan in goede gezondheid 71 jaar oud worden. Wie alleen de lagere school heeft doorlopen, krijgt op zijn 56ste al gezondheidsklachten. Vooral hartaandoeningen, rugklachten en reuma komen volgens de statistieken vaker voor bij laagopgeleiden.

Hoogopgeleide vrouwen worden nog altijd ouder dan hun mannelijke jaargenoten: 84 om 79 jaar. Maar de dames en de heren zijn even oud wanneer ze lichamelijke klachten krijgen: de hoeveelheid jaren in blakende gezondheid zijn eerlijk verdeeld.

De glazen bol van het CBS kent zijn beperkingen, melden de onderzoekers. De cijfers komen uit een gezondheidsenquête en bewoners van instituten en tehuizen zijn uitgesloten van deelname. Bovendien worden steeds meer mensen hoger opgeleid. De verschillen in opleidingsniveau zullen daardoor minder vaak samenvallen met verschillen in sociaal-economische status en dus zullen ze misschien ook minder zeggen over de levensverwachting. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?