Terug naar overzicht

Workshop over beter verankeren van kennis

In maatschappelijke discussies over onderwijs gaat het volgens onderwijskundige Adri Verhoosel, die de workshop organiseert, vaak over het te lage kennisniveau van jongeren. Maar landelijke toetsen invoeren, zoals nu wordt voorgesteld voor de pabo, is volgens Verhoosel niet de oplossing. Er zijn veel betere manieren om ervoor te zorgen dat kennis bij studenten beklijfd.

Tijdens de bijeenkomst wil Verhoosel ingaan op hoe je kennis het best verankerd bij studenten, maar ook in het curriculum, bij docenten en in de organisatie. De workshop past in de reeks bijeenkomsten van SpotLICht, georganiseerd door het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans.

 

Uit onderzoek blijkt dat informeel opgedane kennis beter beklijfd dan formele, uit de boekjes geleerde informatie. ‘Ik heb zelf dertig jaar voor de klas gestaan. Een student die op stage ging, zag je bijna altijd als een heel ander persoon terugkomen. Hij had impliciet veel kennis opgedaan. Maar hoe kun je die informatie gebruiken? Het is bijvoorbeeld nuttig om wat ze in de praktijk leren toe te passen in het curriculum, waardoor je een constante update van het onderwijsprogramma krijgt.’ De kennis van het werkveld wordt zo opgenomen in het onderwijs.

 

Het is slechts een voorbeeld van de kansen die Verhoosel ziet in het verankeren van kennis. Hij denkt bijvoorbeeld dat ook docenten kennis beter zouden kunnen verankeren, als zij bijvoorbeeld goede portfolio’s maken.

 

Tijdens de workshop donderdag houdt Verhoosel eerst een korte inleiding. Daarna gaat het gezelschap aan de slag met kaarten met voorbeelden van kennisverankering, die ze kunnen aanvullen of bekritiseren. Op de achterkant kunnen zij hun motivering beschrijven. Na afloop is er een discussie over de bevindingen. Dit alles met de bedoeling de deelnemers bewust te maken van de kansen die er liggen en om het LIC te voorzien van nieuwe input over het onderwerp.

 

De ontvangst is om 15.00 uur. De bijeenkomst wordt rond 17.30 uur wordt afgesloten met een borrel. Tussendoor is er een pauze waar de bezoekers een drankje en versnapering krijgen aangeboden. De workshop is voor iedereen, docenten én studenten, gratis toegankelijk. Inschrijven kan tot en met 12 november via de Onderwijswiki van Avans. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?