Terug naar overzicht

Allochtone studenten worden niet bereikt

Dat staat te lezen in een rapport van Forum. Het instituut voor multiculturele ontwikkeling stelt vast dat veel niet-westerse allochtone studenten beducht zijn voor stigmatisering of positieve discriminatie.

Hogescholen en universiteiten die hun maatwerk willen bieden, slaan de plank daarom vaak mis. Ze zouden er beter aan doen om mogelijke drenkelingen actiever te benaderen en hun vaker op de ondersteuningsmogelijkheden te wijzen. Als dat onvoldoende gebeurt zijn het vooral de allochtone studenten die niet worden bereikt.

Toename allochtonen in hoger onderwijs

De populatie niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs nam de afgelopen jaren fors toe. In 2006/07 telde het hbo 48 duizend allochtone studenten, wat neerkomt op zestien procent van het totaal. In het wo liepen datzelfde jaar 25 duizend studenten met en niet-westerse achtergrond rond, ofwel twaalf procent. Vergeleken met het studiejaar 1995/96 is dat een verdrievoudiging in het hbo en een verdubbeling aan de universiteit.

In de notitie wordt specifiek gekeken naar de loopbaanbegeleiding van studenten. Die blijkt bij de universiteiten minder ontwikkeld dan bij hogescholen. Verrassend is dat niet, want in het hbo is een stage verplicht en bij de universiteiten niet. Als er in het wo al coachingsprojecten zijn, dan worden die centraal aangeboden en niet per opleiding of faculteit.

Forum interviewde voor het rapport 37 studieadviseurs en stagebegeleiders van acht hogescholen en zes universiteiten. Geen representatieve steekproef dus, maar volgens de opstellers is de notitie vooral bedoeld als indicatie. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?