Terug naar overzicht

AM en ATGM grootste stijgers

Grote uitschieters in positieve zin zijn de Academie voor Marketing (AM) in Den Bosch en de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) in Breda. De opleidingen stegen qua studentenaantallen met respectievelijk twintig en achttien procent. Hier staat tegenover dat vooral de Academie voor ICT & Business (AIB) en de Academie voor Media and User Experience (AMUX) hun studentenpopulatie zagen dalen.

Iets innovatiefs

Volgens academiedirecteur Peer van Hoof kreeg AM de groei van twintig procent niet zomaar cadeau: ‘We hebben jarenlang geïnvesteerd in hoge kwaliteit van ons onderwijs. Dat hebben we bereikt door iets te doen met de kritiek van onze studenten. In het landelijke studenten tevredenheidsonderzoek staan onze opleidingen niet voor niks bovenaan.’

De sleutel van het succes zit ‘m volgens Van Hoof verder in de vernieuwing van de academie: ‘Fundamenteel is dat je opleiding goed aan blijft sluiten bij de markt. Daarbij moet je minimaal elke twee jaar met iets innovatiefs komen. Zo zijn we vorig jaar gestart met het Associate Degree-programma en werd onlangs het startsein gegeven voor de pilot-opleiding Advanced Business Creation.’

Maar de groei heeft voor de academie ook zo zijn keerzijde. Van Hoof: ‘De faciliteiten zijn door de groei wel een groot zorgenpunt. Het is heel moeilijk om goede docenten te werven. Daarnaast wordt het door een gebrek aan klaslokalen steeds lastiger om het lesprogramma te laten draaien.’

Interesse in laboratorium

Voor de ATGM is dit het derde jaar in successie dat het aantal studenten fors toeneemt. ‘Het zit ‘m in de interesse voor Forensisch Onderzoek, maar ook in de deeltijdopleidingen’, zegt academiedirecteur Cally Bruschinski. ‘Er is landelijk een lichte stijging in de belangstelling voor laboratoriumonderwijs.  In vergelijking daarmee is de groei bij ons veel groter. Dit danken we vooral aan ons goede netwerk bij het voortgezet onderwijs.’

Ook Bruschinski wijst op de het gevaar van overbelasting van de faciliteiten: ‘De groei betekent wel dat de academie aan de rand zit van de capaciteit wat betreft laboratoria. We  gaan bekijken hoe we die ruimtes nog effectiever kunnen gebruiken. Misschien zullen we zelfs tijdelijk gebruik gaan maken van praktijkruimtes van het middelbaar laboratorium onderwijs in Breda.’

Daling ICT-populatie

De opleidingen bij de twee nieuwe ICT-academies, die dit schooljaar in Breda zijn gestart, zijn in populatie gedaald. De Academie voor Media and User Experience (AMUX), die bestaat uit de opleiding Communication and Multimedia Design, is nagenoeg gelijk gebleven met een lichte daling van drie procent. De Academie voor ICT & Business (AIB) daalde met ruim dertien procent.

Volgens AIB-directeur Petra Koenders moeten de kersverse academies zich nog op de kaart zetten. ‘We gaan de komende tijd investeren in marketing’. Maar dan nog blijven de eerste jaren lastig voor de academie. ‘De uitstroom zal ook volgend jaar nog groter zijn dan de instroom. Zelfs met tien procent meer studenten gaan we in aantal achteruit.’

Opmerkelijke stijgers

Naast de twee ICT-academies daalde alleen de Juridische Hogeschool ook in het aantal studenten (- 3,6%). Voor de rest kende Avans Hogeschool louter academies die hun populatie zagen groeien. Naast AM en ATGM waren de opmerkelijkste stijgers: de Avans School of International Studies in Breda (18,3%), de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch (13,8%), de Academie voor Deeltijd (12,1%) en de Bredase Academie voor Marketing en Business Management (10,0%). [CT/EvG/AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?