Terug naar overzicht

AMR tegen ‘gelaagde democratie’

Tijdens verschillende bijeenkomsten afgelopen maanden, heidagen en een dag in de Efteling, zijn telkens de strategieën van de AMR besproken, aldus de voorzitter Ton Perlo, gisteren in de vergadering van de AMR. Er is geconstateerd dat de besluitvorming soms traag gaat en de Raad van Bestuur zou de AMR te groot vinden. Volgens Perlo vloeit daar logisch uit voort dat de medezeggenschapsraad moet nadenken over een nieuwe structuur.

Samen met het dagelijks bestuur, kwam hij onder meer met het model dat de driewekelijkse vergaderingen niet meer worden gehouden met de 24 leden, maar met ongeveer zeven leden. Dit zijn dan de voorzitters van de commissies (waarin de leden zitten) die onderwerpen vooraf behandelen. De commissies nemen een standpunt in, dat de commissievoorzitter in de AMR-vergadering verwoordt. Deze werkwijze zou de AMR slagvaardiger moeten maken. Nu werkt het zo dat de commissies, verdeeld over deelgebieden zoals personeel- of studentenzaken, onderwerpen voorbereiden. Maar alle commissieleden zitten wel in de vergadering.

Verontwaardigd

‘Dit is een gelaagd soort democratie. Daar ben ik het niet mee eens’, reageerde student-lid Stephan van den Bergh op het nieuwe model. ‘Als ik het in de commissie ergens niet mee eens ben, maar de meerderheid wel, stemt de commissie vóór in de vergadering. Mijn stem telt dan in de AMR-vergadering niet meer mee.’ Hij reageerde verontwaardigd op het feit dat het dagelijks bestuur überhaupt nieuwe modellen voorstelde, hij wist niet dat dit de uitkomst zou zijn van de stategische doelstellingen die de AMR onlangs verwoordde. ‘Ik sta te klapperen met mijn oren.’

Ook andere AMR-leden leken overvallen door het voorstel. Op een enkeling na werd er afwijzend op gereageerd. Het model zou geen recht doen aan de stem van de 24 leden van de raad en de leden de kans ontnemen hun mening te geven in de vergadering. ‘Dit doet pijn. Mijn mening gaat hierdoor een niveautje lager’, reageerde Marjan van den Heuvel.

Duidelijke visie

Volgens de leden is een nieuw model niet de oplossing voor de problemen die er nu zijn. ‘Als de besluitvorming te lang duurt, dan vang je dat niet op met een nieuw model. We moeten een duidelijke visie hebben en een reglement, zodat we weten op welke onderwerpen we wel en geen instemmingsrecht hebben. Dan komt de structuur vanzelf’, aldus docentlid Ab Bobbink. Hij merkte ook op dat er al jaren op wordt gehamerd dat de AMR een nieuw reglement moet hebben. Dit is er nog steeds niet is.

Als de vergadering zou verlopen volgens de afspraken die er zijn, zou het al veel beter gaan, zeiden verschillende leden. Er wordt te vaak en te lang gediscussieerd over zaken die er niet toe doen. ‘Over dingen waar we geen zeggenschap over hebben, wordt veel te lang gebakkeleid’, zei Van den Bergh.

Andere leden vielen hem bij, zoals docentlid Wim Hendrikx . ‘In de eerste informatieronde (als een onderwerp voor het eerst op de agenda staat, red.) mag iedereen zijn zegje doen, vervolgens gaat de commissie met die opmerkingen aan de slag en komt met een standpunt, daarna zou er niet opnieuw over gediscussieerd moeten worden, die kans is geweest.’ Als de raad op deze wijze, die afgesproken is, zou werken, is er volgens Hendrikx geen probleem.

Discussies afgekapt

Docentlid Paul Lindelauf maakte er nog melding van dat de trage besluitvorming ook voortkomt uit het feit dat de AMR nog maar driewekelijks vergadert en niet elke twee weken, zoals voorheen. Ook Van den Bergh noemde dat een minpunt. ‘We hebben nu vaak te weinig tijd om over onderwerpen die er echt toe doen, te discussiëren. Die worden afgekapt omdat er te weinig tijd zou zijn.’

Voorzitter Ton Perlo stelde vast dat het dagelijks bestuur ‘geen weerklank’ vond voor zijn ideeën. Hij zegde nog wel toe de modellen op papier te zetten en er in een volgende vergadering op terug te komen. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?