Terug naar overzicht

Avans en Fokker Elmo langer verbonden

Avans werkt al langer samen met Fokker Elmo, een bedrijf dat complexe bekabelingssystemen voor vliegtuigen ontwikkelt. Toch is het langdurige convenant volgens Koenders een belangrijke impuls voor het onderwijs. ‘Fokker Elmo stelt al stage- en afstudeerplaatsen voor onze studenten beschikbaar, maar het is goed om te weten dat er meer projecten met hen volgen in de toekomst.’

Maintenance Valley

Door het convenant komen er nog meer mogelijkheden in de samenwerking tussen Avans en Fokker Elmo. Voorbeelden daarvan zijn onderzoeksopdrachten. docentenstages, gastcolleges en traineeships voor excellente studenten. Ook willen beide partijen gezamenlijk een bijdrage leveren aan Maintenance Valley, waar de onderhoudsindustrie met behulp van innovatieve ICT-toepassingen wordt verbeterd.

Alle ICT-academies van Avans zijn bij de samenwerking betrokken. ‘We zullen ook de opleidingen Technische Informatica en Communication and Multimedia Design nodig hebben bij de projecten’, kondigt Koenders aan. Omdat er inhoudelijk de meeste raakvlakken zijn met de opleidingen Informatica en Bedrijfskundige Informatica, speelt AIB een leidende rol. Ook de Bossche Academie voor Industrie & Informatica wordt bij de projecten betrokken.

Avans maakt in het Meerjaren Beleidsplan zaak van meer structurele samenwerking met bedrijven. Dat moet leiden tot verdere ontwikkeling van het onderwijs. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?