Terug naar overzicht

Eenoudertoeslag wordt geen gift

De eenoudertoeslag is bedoeld voor het kind, redeneerde de Socialistische Partij, dus het geeft geen pas om het geld achteraf weer terug te vorderen, wanneer de studerende vader of moeder de opleiding niet afmaakt: ‘Zo wordt het kind onterecht gestraft.’

Minister Plasterk had de motie ontraden, omdat die te duur zou zijn. De maatregel kostte volgens hem ‘achttien miljoen en na zes jaar twee miljoen structureel’. De Kamer heeft daarnaar geluisterd.

Boekhoudkundige kwestie

Die achttien miljoen euro zijn vooral een boekhoudkundige kwestie: de toeslag kost de staat sowieso zestien miljoen euro, maar dat bedrag staat aanvankelijk als lening in de boeken en wordt pas later definitief uitgegeven, wanneer de student afstudeert en de lening in een gift wordt omgezet. Als bij voorbaat duidelijk is dat de toeslag wordt kwijtgescholden, moet die direct als uitgave in de rijksadministratie staan.

De ‘twee miljoen’ is het bedrag dat de overheid nu terugvordert als studenten niet op tijd afstuderen. Dit is het bedrag dat de SP graag in een gift zou veranderen. Misschien dat dan meer alleenstaande moeders aan een studie durven te beginnen.

Geen specifieke gegevens

Bij deze berekening gaat OCW er vanuit dat studerende ouders net zo vaak hun diploma halen als andere studenten. Er zijn over deze groep studenten geen specifieke gegevens bekend.

Plasterk zei vorige week dat hij geen ‘signalen’ ontving dat studerende moeders nu in de problemen komen. Wel zegde hij de Kamer een rapportage toe over zijn gesprekken met het Steunpunt Studerende Moeders. Die verschijnt in de eerste helft van 2009. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?