Terug naar overzicht

Fusieplannen? Eerst naar de NMa

Dat schrijft de Onderwijsraad in een vorige week verschenen rapport over schaalgrootte in het onderwijs. Het adviesorgaan denkt dat de NMa, juist dankzij haar afstand tot ministerie en het onderwijsveld, prima geschikt is om zo’n fusietoets uit te voeren. Wel zou er dan een speciale ‘NMa-onderwijskamer’ nodig zijn. Minister Plasterk zou de precieze fusievoorwaarden moeten bedenken.

Schaalvergroting baart zorgen

Het hoger onderwijs speelt slechts een bijrol in het rapport. De Onderwijsraad maakt zich vooral zorgen om de schaalvergroting in andere onderwijssectoren. Uitgangspunt van het advies is dat de in de grondwet verankerde keuzevrijheid van onderwijs niet nog meer in gevaar moet komen. Afhankelijk van de onderwijsvorm pleit de Raad daarom ervoor dat er minimaal twee besturen per regio zijn.

In het hoger onderwijs zou moeten gelden dat studenten binnen de landsgrenzen uit minimaal twee opleidingen kunnen kiezen. Voor een studie waarvoor zo weinig belangstelling is dat twee opleidingen niet in de lucht te houden zijn, mag de minister van de Onderwijsraad een uitzondering maken. Zeker als zo’n opleiding ook in het buitenland kan worden gevolgd. De studiefinanciering is gelukkig ‘meeneembaar’.

In reactie op het advies laat het kabinet weten wel te voelen voor een fusietoets. Het heeft de Onderwijsraad om een vervolgstudie gevraagd. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?