Terug naar overzicht

Hoger onderwijs gaat groen

HBO-raad en VSNU beloven dit gisteren in een convenant met minister Cramer (VROM) en minister Van der Laan (WWI). Tegelijk is het eerder aangekondigde convenant ‘duurzaam inkopen’ hoger onderwijs ondertekend.

Het hoger onderwijs streeft ernaar in 2012 voor ten minste vijftig procent duurzaam in te kopen. Aankopen voor onderzoek zijn van die norm vrijgesteld. De instellingen moeten jaarlijks berichten over hun resultaten.

Om te kijken of milieubewust inkopen haalbaar is, deden Fontys Hogescholen en de Hogeschool Rotterdam een ‘zelfscan’, meldde Fontys Online vorige maand. Rotterdam zou de norm niet hebben gehaald. Fontys schat dat zeventig procent van haar inkoop duurzaam is, al is dat gemeten over een selectie van producten die in totaal slechts 8,5 procent van de totale inkoopwaarde vertegenwoordigen. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?