Terug naar overzicht

Nieuwe inzichten op Veiligheidscongres

Peter Essers, Eerste Kamerlid voor het CDA en hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg, opende de dag. ‘Het in kaart brengen van fiscale risico’s en de kredietcrisis hebben ook met veiligheid te maken’, vergoeilijkt hij zijn komst. ‘We hebben met allerlei risico’s te maken in de maatschappij. Het is de kunst om die te beheersen. Op dit congres kunnen we zien hoe deskundigen daar tegenaan kijken.’

Voor een kleine honderd aanwezigen – bedrijven, studenten en docenten – deelden vier specialisten op het gebied van veiligheid hun visie. Zo betoogde Sjaak Anema, directeur van adviesbureau Artesis, dat de veiligheidsketen een achterhaald begrip is. De keten is de manier waarop de overheid de veiligheid van de burgers organiseert. ‘De denkwijze is goed, maar de veiligheid is nog niet gegarandeerd als de keten wordt opgevolgd’, klonk zijn stelling. ‘De keten is soms goed uitgevoerd, maar toch zijn er dan slachtoffers te betreuren. Dat is absurd.’

Valkuilen

Arno van Dorland is docent aan het ROC in Arnhem, domein Orde en Veiligheid. Hij is ook deeltijdstudent Integrale Veiligheid bij Avans. ‘De nieuwe inzichten die ik hier opdoe, komen van pas in mijn studie en mijn werk’, zegt hij. ‘Als docent moet je up-to-date zijn. Mijn studenten krijgen ook mee hoe de veiligheidsketen werkt. Daarom moet je er ook zelf over nadenken en naar de valkuilen kijken van het huidige systeem’, stelt hij.

De afsluitende paneldiscussie had als uitkomst dat bedrijven meer moeten investeren in zelfredzaamheid. Het evenement was geslaagd volgens organiserend docent Maartje Frankemolle. ‘We kregen veel positieve reacties. Het doel van het congres is behaald, want de bezoekers hebben goed contacten kunnen leggen.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?