Terug naar overzicht

Opnieuw kans op beurs voor leraren

Bevoegde leraren in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs komen in aanmerking voor de zogenoemde lerarenbeurs. De docenten moeten zich tussen 12 januari en 20 februari aanmelden voor de beurs.

Bij de eerste ronde, afgelopen zomer, was de belangstelling erg groot. Vijfduizend docenten kregen toen een beurs. Bijna 7500 leraren dienden een aanvraag in. Door de grote belangstelling verhoogde minister Ronald Plasterk van onderwijs de subsidie van 7 naar 18 miljoen euro.

Beter onderwijs

De beurs is één van de maatregelen uit het lerarenplan van Plasterk. Doel ervan is leraren met een onderwijsbevoegdheid te stimuleren een hogere opleiding te volgen. Dat moet tot beter onderwijs leiden.

De nieuwe beurzen zijn bedoeld voor leraren die een opleiding starten tussen 1 februari en 1 oktober 2009. In de loop van 2009 is er nogmaals een mogelijkheid om een lerarenbeurs aan te vragen voor schooljaar 2009-2010. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?