Terug naar overzicht

Pabo nummer twee van Nederland

Voor de beoordeelde onderdelen kreeg de opleiding negentien keer een goed en één keer een voldoende in de rapportage van de accreditatiecommissie. De Bredase Pabo staat hiermee op de tweede plaats van alle geaccrediteerde pabo’s in Nederland. Ook komen ze momenteel als beste opleiding van Avans uit de bus.

Limiet

Bij de academie was al langer bekend dat ze goed waren beoordeeld. ‘Het was alleen nog steeds onzeker hoe goed we het gedaan hadden’, vertelt academiedirecteur Nicole van Son. ‘Dit is natuurlijk een prachtig resultaat en ik denk het maximaal haalbare, omdat we nog niet over de gehele opleiding het nieuwe curriculum hebben ingevoerd.’

Van Son ziet de positieve uitslag van het rapport als erkenning voor drie jaar investeren, innoveren en samenwerken. ‘Ik ben er nu een jaar bij betrokken geweest, maar er is echt heel veel werk verricht om tot dit resultaat te komen.’

De accreditatie van de Pabo was dit jaar extra zwaar. Alle pabo-opleidingen in Nederland kregen dit jaar namelijk een tweedaagse accreditatie in plaats van de gebruikelijke dag. Er werd heel specifiek gekeken of de opleidingen het benodigde hbo-niveau haalden. De door studenten gemaakte portfolio’s, werkstukken en afstudeerproducten werden bestudeerd en er werden extra gesprekken gevoerd met studenten en docenten.

TOPClass

Theorie en praktijk hangen in de opleiding duidelijk samen, concludeerde het panel. Volgens de deskundigen wordt onderwijs ontwikkeld in nauwe samenwerking met het beroepenveld. In de rapportage prijst het panel bovendien de start van de TOPClass ‘gedragsproblematiek’ voor het lesgeven aan zeer moeilijk lerende en opvoedbare kinderen. De wijze waarop de opleiding deze actuele vraag uit het werkveld combineert met het aanbrengen van differentiatie in de opleiding voor excellente studenten is erg positief, vindt het panel.

Op 8 januari is de nieuwjaarsborrel van de Pabo en wordt het positieve oordeel van de commissie gevierd met studenten en medewerkers van de academie. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?