Terug naar overzicht

Associate degrees positief beoordeeld

De eerste ad-programma’s gingen in 2006 van start, nu lopen er al 55. Het associate degree, de opvolger van het in 2002 afgevoerde kort-hbo, moet het gat dichten tussen mbo-4 en hbo-bachelor. De ad-programma’s mikken vooral op werkenden en mbo’ers. Zij zien een vierjarige hbo-opleiding vaak niet zitten

Doelgroep wordt bereikt

De tussenevaluatie van SEO in opdracht van het ministerie van OCW, is positief. De doelgroep wordt bereikt: ongeveer de helft van de ad-studenten komt uit een werksituatie, een kwart rechtstreeks uit het mbo. De ad’ers zelf zijn tevreden: ruim tachtig procent zou opnieuw voor een ad kiezen, de meesten voor hetzelfde programma.

Vanuit het bedrijfsleven werd sterk gelobbyd voor de ad’s: het bedrijfsleven vereist steeds complexere kennis en vaardigheden en vooral het midden- en kleinbedrijf komt hoogopgeleide werknemers tekort. Volgens het rapport zijn werkgevers met ad’ers in dienst te spreken over de theorie en praktijk van de programma’s, die inhoudelijk aansluiten op het werk.

Vrees is ongegrond

De vrees van sommigen dat door de ad’s de instroom in de hbo-bacheloropleiding zou afzwakken, lijkt ongegrond. Hoewel de helft van de ad’ers voor de hbo-bachelor had gekozen als de ad-optie er niet was geweest, wil zestig procent alsnog ‘zeker’ doorstromen naar de bachelor, vijftien procent doet dat waarschijnlijk. Van de ad’ers die eerst niet van plan waren een bacheloropleiding te volgen wil veertig procent dat na het behalen van het ad-programma toch. Nog eens tien procent acht dat zeer waarschijnlijk.  

In totaal stonden vorig studiejaar 2096 studenten bij ad’s ingeschreven, gemiddeld minder dan veertig studenten per ad. Van de 55 lopende ad’s had de helft twintig studenten of minder, een kwart minder dan tien.

Associate degrees als muziek (dirigent hafabra) aan de Hanzehogeschool of industrieel product ontwerpen aan Windesheim hadden slechts drie studenten. Small business and retail management aan de Stenden Hogeschool is met 212 studenten het populairst.

Avans kent momenteel zeven associate degrees: Accountancy, Marketing Management, Management in de Zorg en Chemische Technologie in Breda, Small Business en Retail Management en Financiele Dienstverlening Den Bosch  en Bouwtechnische Bedrijfskunde in Tilburg. [IB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?