Terug naar overzicht

Begroting: AMR wil meer geld voor onderwijs

Door de enorme groei van het aantal studenten, heeft Avans eigenlijk een tekort van 2,5 miljoen, maar de school kan dit betalen uit reserves. De overheid financiert namelijk altijd pas achteraf, waardoor bij groei de school het geld zelf moet voorschieten. Voor Avans blijkt dit geen probleem.

Tekorten bij academies en diensten

Toch zijn er bij een aantal academies en diensten behoorlijke tekorten op de begroting. Student-lid Dennis Tak merkte op dat hij bij zijn academie, Avans School of International Studies (ASIS), regelmatig hoort dat er geld tekort is. ‘Er is minder tijd om les te geven, dat is toch niet alleen een probleem van ASIS? Neemt Avans wel voldoende maatregelen om die tekorten tegen te gaan?’, vroeg hij zich af.  

Medewerker Wim Hendrikx vindt dat  de school niet zoveel moet ‘sparen’, maar het geld aan onderwijs moet geven, met name aan de uitbreiding van docent-uren.  Volgens Hendrikx is er nu te weinig mankracht om studenten goed te begeleiden, waardoor de onderwijsvisie van Avans niet goed uitgevoerd kan worden.

De bedoeling is dat de studenten een derde van de tijd onderwijs krijgen, een derde van de tijd thuis werken en de rest zelfstandig werken in Xplora, met een beschikbare docent in de buurt. Van dat laatste onderdeel komt weinig terecht door een tekort aan docent-uren.

Meer docent-uren

Bijna de gehele medezeggenschapsraad was het hiermee eens. In de vergadering werd gisteren ingestemd met de begroting, maar wel met de opmerking dat de raad vindt dat er minder ‘gepot’ moet worden en er meer docent-uren moeten komen.

Ook werd opgemerkt dat de Raad van Bestuur (RvB) de tekorten bij de academies en diensteenheden goed moet volgen. De academies en diensten met tekorten op de begroting, zoals de Academie voor ICT en Business in Breda en de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, hebben een taakstelling gekregen. Ze moeten bezuinigen op hun begroting. De AMR vindt dat de RvB dit goed moet volgen.

Ellenlange discussies

Dat de begroting 2009 zo snel door de raad ging, was opmerkelijk. In voorgaande jaren gingen daar ellenlange discussies aan vooraf en dan werd de begroting nog niet goedgekeurd. Oorzaak daarvan was onder meer dat de AMR het budgetmodel, dat ten grondslag ligt aan de begroting, niet had goedgekeurd. Dat is inmiddels goedgekeurd, onder voorbehoud dat de RvB in 2008 nog een budgetmodel voor de diensten zou maken.

In het budgetmodel zijn de normeringen vastgelegd voor de financiering van academies, bijvoorbeeld hoeveel geld een academie per student krijgt. Voor de ondersteunende diensteenheden is zo’n model er niet. De AMR vindt dat je dan niet goed kunt beoordelen waar je de diensteenheden op kunt afrekenen. Dit model is er nog steeds niet, maar de AMR zag dat gisteren door de vingers, omdat bekend is dat de Raad van Bestuur ermee bezig is. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?