Terug naar overzicht

Bindend studieadvies op tu’s

In Eindhoven was het bindend studieadvies (bsa) al langer op til. Begin vorig jaar maakte de TU/e bekend het bsa in september 2009 te willen introduceren. Te vroeg, vond de universiteitsraad, die tegen het plan stemde. De planning zou te krap zijn en de invoering onvoldoende onderbouwd. Maar de landelijke geschillencommissie deelde die bezwaren niet.

Studievoortgangscontract

Eindhoven krijgt het bsa dus toch al in september. Eerstejaars die er niet in slagen om ten minste de helft van de zestig studiepunten (ECTS) te halen, moeten hun opleiding staken. Wie minder dan veertig punten in de wacht sleept tekent een zogenoemd ‘studievoortgangscontract’. Daarin staat dat de propedeuse na het tweede inschrijvingsjaar behaald moet zijn. Lukt dat niet, dan wordt de studie onderbroken tot de laatste propedeusepunten binnen zijn.

Ook Delft kiest voor een bsa-norm van dertig studiepunten. Momenteel haalt veertig procent van de Delftse eerstejaars die ‘halve propedeuse’ niet, bericht universiteitsblad Delta. Maar: ‘als je de bsa-norm stelt, gaan studenten ook harder werken’, aldus een woordvoerder. Delft legt geen maatregelen op voor studenten met meer dan dertig maar minder dan veertig ECTS.

De Universiteit Twente start in september met een bsa-pilot bij de opleidingen communicatiewetenschap, technische natuurkunde en scheikundige technologie. Daarna volgt een besluit over instellingsbrede invoering. Nu krijgen UT-studenten nog een studieadvies dat niet bindend is. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?