Terug naar overzicht

De zin van tevredenheidsonderzoeken

Daarover gaat de SpotLIChtbijeenkomst ‘Onderzoek van onderwijs: een tevreden student?’, die op 22 januari in Den Bosch wordt gehouden en op 5 februari in Breda. Beide bijeenkomsten duren van 15.00 tot 18.00 uur.

Net als andere hogescholen, houdt Avans Hogeschool sinds de jaren negentig studententevredenheidsonderzoeken (STO). Welk invloed hebben deze onderzoeken op het onderwijs, de beeldvorming en de besluitvormig bij Avans? Rick Lamer van de stafafdeling Beleidsevaluatie en Control geeft hier tijdens de bijeenkomst uitleg over. Ron ten Kortenaar, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management en Stijn Mattheij, docent van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu, vertellen hoe zij resultaten van het STO gebruiken in hun academie. 

STO 2008 

Henk van Opstal van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) opent de bijeenkomst met een korte presentatie over de belangrijkste punten uit STO 2008. Er is voortdurend gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van iedere presentatie wordt er tijd gereserveerd voor een discussie. Opgeven voor de bijeenkomsten kan via de Onderwijswiki van Avans. Hier staat ook meer informatie over de reeks SpotLIChtbijeenkomsten die het LIC dit jaar organiseert met de bedoeling discussie en kennisdeling op het gebied van onderwijsvernieuwing op gang te brengen. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?