Terug naar overzicht

Diversiteit: verschil maken in leren

In de meeting staat het project ‘Diversiteit en Leren’ van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) centraal. De twee activiteiten die in het kader van dit project zijn gerealiseerd, de Staalkaart en de excellente student, worden in de SpotLIChtbijeenkomst door medewerkers van het LIC toegelicht.

Youssef Azghari, verbonden aan de Academie voor Sociale Studies Breda, geeft een workshop over hoe de dialoog tussen mensen uit verschillende culturen kan worden verbeterd.

‘Diversiteit en leren’

Volgens de onderwijsvisie van Avans bestaat dé hbo-student niet. Om studenten te behouden en uitval tegen te gaan is het beleid van de hogeschool gericht op diversiteit onder de studenten, bijvoorbeeld door speciale programma’s voor excellente studenten op te zetten. De projectgroep heeft het doel om verschillen tussen studenten te benutten en ook in te spelen op die verschillen, zo is te lezen op de Onderwijswiki.

Staalkaart

De projectgroep maakte de Staalkaart; een digitaal overzicht van activiteiten en projecten die rondom diversiteit binnen Avans zijn opgezet. Projectleider Maarten de Boer ging met twee andere collega’s alle academies langs om te inventariseren wat er al is gerealiseerd. De academies kunnen volgens De Boer leren van elkaars expertise en er ook gebruik van maken.

Workshop Youssef Azghari

De organisatoren vroegen vanuit het begrip interculturele diversiteit Azghari om een workshop te geven. Azghari verzorgde eerder de cursus interculturele gespreksvoering voor docenten en studenten van de Academie voor Algemeen en Financieel Management.

Dit jaar organiseert het LIC nog een aantal SpotLIChtbijeenkomsten. Het doel van deze meetings is om docenten en medewerkers te stimuleren mee te denken en praten over vernieuwingen in het onderwijs.

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomst ‘Diversiteit: verschil maken in leren’ of om aan te melden op de Onderwijswiki van Avans. [TK]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?