Terug naar overzicht

Docenten ASH geen interesse in master

De directie wil de kwaliteit van het onderwijs extra verhogen door docenten verder op te leiden. In het businessplan werd dan ook als doel gesteld dat vijftig tot zestig procent van de docenten bij ASH in 2014 een masteropleiding moet hebben. Om dit te verwezenlijken is het beschikbare budget voor deze zogenoemde deskundigheidsbevordering verhoogd.

Maar in de functioneringsgesprekken die afgelopen maand plaatsvonden gaf slechts een enkeling aan een masteropleiding te zien zitten. Dit tot verbazing van Huibers: ‘Dit signaal is uniek. Bij andere academies staan de docenten in de rij om een master te kunnen volgen.’

Flow van werkdruk

De directeur zoekt de verklaring vooral in de nasleep van een drukke periode. Huibers: ‘Docenten zien het als extra werk in plaats van een kans. Het lijkt wel alsof ze nog steeds in de flow van werkdruk zitten. Maar docenten vergeten dat ze voor het volgen van een master tijd krijgen en dat die uren worden betaald.’

Over de gestelde doelen maakt Huibers zich geen zorgen. ‘We hebben nog even de tijd. Als we dadelijk in iets rustiger vaarwater zitten, verwacht ik dat de interesse wel zal aantrekken. Er is onder docenten namelijk wel behoefte aan deskundigheidsbevordering. Alleen nog niet in de vorm van een master.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?