Terug naar overzicht

Expositie tegen armoede en honger

Elk jaar tijdens de natte moesson is het weer zover in India. Overstromingen vagen dorpen en voedsel weg. Het was aan de groep van Mark Nijland en Nils Dierx om daar een oplossing voor te vinden, maar dat viel nog niet mee. ‘De beste oplossingen vanuit ons perspectief, zijn onuitvoerbaar in hun cultuur. Ze accepteren hun armoede en zien de overstromingen als de wil van God’, zegt Nijland.

Reddingsboei

De CMD-studenten onderzochten van 22 landen een probleem, aan de hand van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Ze moesten met een advies komen om het probleem aan te pakken. De studenten die India uitpluisden, bedachten potten van recyclebaar plastic. Die zijn waterdicht, dus het voedsel dat erin zit blijft droog, ook al drijft alles in het water. Nijland: ‘De potten kunnen in een fabriekje ter plaatsen gemaakt worden en fungeren ook als reddingsboei voor de mensen in het water.’

In Oman is veel analfabetisme, omdat ouders hun kinderen liever aan het werk zetten. In het begin vonden de studenten het een grote opgave, het land Oman onderzoeken. ‘Het schoot niet erg op en we wilden echt een ander land. Als je de plaatsen uit de atlas opzoekt op Google Earth, zie je alleen maar zand’, zegt Paul Basten. ‘Alle informatie is in het Arabisch en een beetje in het Engels. Door rapporten en sites weten we er nu veel van. Ik zou er best heen willen om te zien hoe het daar werkt.’

Hygiënebox

Harrald Spooren wil Surinaamse dorpen helpen met een hygiënebox. ‘Kindersterfte is er erg hoog. Ze gebruiken water uit de rivier voor van alles, maar er liggen meerdere dorpen aan een rivier. Je begrijpt dat die niet heel schoon is.’ Ze kwamen in contact met Surinaamse man die hen hielp. ‘In de steden kunnen we een hygiënebox verstrekken. Daar zit in: een jerrycan water, een blok zeep en jodium. De eerste vijf jaar is een kind het meest kwetsbaar, dus moet de hygiëne goed zijn.’

Niet alleen verre landen hebben millenniumdoelen, ook Westerse landen als Amerika, Frankrijk en Spanje kregen een advies van studenten voorgeschoteld. Spanje heeft een waterprobleem. Afgelopen jaar was het zelfs zo erg, dat er in sommige streken niet gedoucht mocht worden. Een kar met mandarijnen is een vrolijke blikvanger voor het kraampje van de studenten die met een oplossing kwamen. Sebastian Mol: ‘Boeren die zuinig met hun water omspringen en het recyclen krijgen van ons een groen keurmerk.’

Flitsende auto’s

School promoten op de Filippijnen kan volgens Bart Sleddens op een heel eenvoudige manier. ‘Ze hebben daar veel legerjeeps, die de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog lieten staan. Ze zijn ook een statussymbool voor de eigenaar.’ Sleddens laat wat foto’s zien van een oude legerwagen, die helemaal gepimpt is met allerlei toeters en bellen. ‘Die kunnen we een paar inrichten als klas om langs de dorpen rijden en les te geven. Het moeten flitsende auto’s zijn met mini-laptops erin.’

Ook in Afghanistan is scholing een belangrijk punt, bleek uit de expositie. Carolien van der Vossen: ‘Omdat het land onveilig is, gaan vooral meisjes niet naar school.’ De CMD-studenten bedachten dat kennis het beste verspreid kon worden via de familie. ‘Als een op de negen familieleden wel naar een school is geweest, kan die de kennis verspreiden onder de rest van de familie.’

In Punt07, die vanaf 29 januari in de bakken ligt, komen nog meer landen aan bod met de adviezen die de CMD-studenten op de expositie lieten zien. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?