Terug naar overzicht

Hbo gaat meer eisen stellen

Al ruim tien jaar blijkt uit tevredenheidsonderzoek dat veel hbo-studenten en afgestudeerden hun opleiding niet uitdagend genoeg vinden. Wat ooit ‘de ondraaglijke lichtheid van het hbo’ werd genoemd, is dus niet van vandaag of gisteren. De tijd is rijp om er wat aan te doen, liet voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak weten.

Intakegesprekken met studenten

Hij presenteerde namens de hogeschoolbesturen een discussienota. Kern van de boodschap is dat het hbo ondanks de groei van het aantal studenten ‘nog beter’ wil worden. Voorwaarde is wel dat vooropleidingen hun werk goed doen. Ook moeten de hogescholen intakegesprekken met aankomende studenten voeren, studieroosters verbeteren, en hun begeleiding opschroeven. Dat moet leiden tot een lagere uitval in het begin van de studie.

De overheid zou er van haar kant onder meer voor moeten zorgen dat mbo’er niet langer aan elke hbo-opleiding mogen beginnen. Ook het toelatingsrecht van havisten met het profiel cultuur & maatschappij zou moeten worden versmald. Bovendien moeten meer hbo-opleidingen aan de poort kunnen selecteren.

Negatief bindend studieadvies in januari

Studenten die het niveau na een paar maanden desondanks niet halen, moeten al in januari kunnen worden weggestuurd of doorverwezen naar een andere opleiding. Nu kan zo’n negatief bindend studieadvies pas aan het eind van het eerste jaar worden gegeven.

Terpstra benadrukte in zijn toespraak dat het hbo beslist geen exclusief hoger onderwijs beoogt en zeer aan zijn emancipatoire functie hecht: ‘Veel van onze studenten zijn vanouds afkomstig uit families waar zij de eersten zijn die hoger onderwijs genieten en dus doen we er alles aan om hen te laten slagen. Maar dat mag niet ten koste gaan van onze kwaliteit.’

Ambitieuze voornemens

De Landelijke Studenten Vakbond is blij met de ambitieuze voornemens van de hogescholen en kan zich vinden in de constatering dat veel studenten de moeilijkheidsgraad van hun studie te laag vinden.

Maar het plan om sneller bindende studieadviezen af te geven, verwerpt de LSVb. De bond verwijst naar de tientallen klachten die afgelopen zomer binnenkwamen van onterecht weggestuurde studenten, die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn geweest. ‘Het is niet voor niets dat de Onderwijsinspectie hier momenteel onderzoek naar doet.’

Om studenten op de juiste plek te krijgen ziet de LSVb meer in eerlijke voorlichting. Voorzitter Lisa Westerveld: ‘Aandacht voor intakegesprekken is een goed begin, maar er valt nog veel meer te verbeteren.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?