Terug naar overzicht

Herkansing voor afgekeurde opleidingen

Op dit moment kunnen opleidingen bij de rechter in beroep gaan tegen een afkeuring door accrediteringsorganisatie NVAO. In afwachting van de uitspraak mogen ze wel onderwijs verzorgen en diploma’s afgeven, maar geen nieuwe studenten toelaten.

In de praktijk zal dat de nekslag betekenen voor zulke toch al kwakkelende opleidingen. Ze komen de imagoschade nooit meer te boven. Daarom proberen ze hun zwakke plekken ten koste van alles te verbloemen.

Te weinig mogelijkheden tot verbetering

Critici, waaronder de NVAO zelf, vinden dat het huidige accreditatiestelsel, dat in 2004 is ingevoerd, op deze manier te weinig mogelijkheden biedt om opleidingen te verbeteren. De straf zou milder moeten zijn, zodat opleidingen zich makkelijker bloot durven geven. Het bezoek van de visitatiecommissie zou dan niet alleen een soort examen zijn, maar ook een moment van reflectie.

 

Voordeel van de twijfel

In zijn wijzigingsvoorstel van de wet op het hoger onderwijs en onderzoek komt minister Plasterk tegemoet aan de kritiek. Als de NVAO denkt dat een opleiding binnen twee jaar kan voldoen aan de eisen, krijgt die het voordeel van de twijfel. De opleiding behoudt dan al haar rechten en mag dus ook nieuwe studenten aannemen.

Heeft de NVAO er geen vertrouwen in, dan moet het negatieve accreditatiebesluit direct in werking treden en komt de opleiding in de woorden van de minister meteen ‘in de afbouwfase’. Plasterk heeft zijn voorstel ter goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?