Terug naar overzicht

Herken de excellente student

Jacobs is proceseigenaar van het Meerjarenbeleidsplan-project ‘De excellente student’. In dit project worden mogelijkheden ontwikkeld om studenten te laten excelleren en te binden aan de hogeschool. Een voorbeeld is dat de school bekijkt hoe excellente studenten in een vroeg stadium van de opleiding te traceren zijn.

Discussie

De vraag van Jacobs bleek nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De deelnemers kregen een kaartje waarop ze naar eigen inzicht de excellente student beschreven. Elke definitie kreeg een aantal punten toegekend. Welke omschrijving was het meest van toepassing? Onderwerpen zoals goede leerresultaten en maatschappelijke betrokkenheid zorgden voor een levendige discussie.

Winnaar

Uiteindelijk kwam er een winnaar uit de bus. De excellente student is ‘sociaal behulpzaam, steekt boven de groep uit, presteert goed en heeft een positieve houding’. Ook ‘uitzonderlijke prestaties in opdrachten’ en ‘onderzoekende houding en kritisch denken’ scoorden hoog. Een uitmuntende cijferlijst wil niet zeggen dat er sprake is van een excellente student. Daarover was de groep het met elkaar eens. ‘De student verveelt zich snel omdat hij of zij al alles weet, scoort hoog op alle vakken’ kreeg weinig punten.

Renzulli

Dat het moeilijk is om een sluitende definitie te geven erkende ook Han Blankert, senior adviseur bij het LIC, tijdens de bijeenkomst. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van het theoretisch kader rondom de excellente student. Uiteindelijk is door de werkgroep als uitgangspunt het drie-ringenmodel van Joseph Renzulli gekozen. In dit model worden drie dimensies beschreven die bepalend zijn voor uitzonderlijk gedrag.

Met bovengemiddelde bekwaamheid doelt Renzulli op vaardigheden als kennisontwikkeling en leervermogen. Onder actiebereidheid verstaat hij het vermogen om de motivatie om te zetten naar daden. Denk daarbij aan kwaliteiten zoals doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Met creativiteit bedoelt hij originele ideeën, bereidheid tot het nemen van risico’s en openstaan voor nieuwe ervaringen.

Diversiteit en leren

De excellente student is een van de twee activiteiten die vanuit het LIC-project ‘Diversiteit en Leren’ is gerealiseerd. De andere activiteit, de Staalkaart, werd tijdens de meeting door projectleider Maarten de Boer gepresenteerd. Youssef Azghari sloot de middag af met een workshop over hoe de dialoog tussen mensen uit verschillende culturen te verbeteren is.

Meer informatie over SpotLIChtbijeenkomsten en de notitie van het LIC over de excellente student is te vinden op de Onderwijswiki. [TK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?