Terug naar overzicht

Hoe duur wordt je tweede studie?

Wat wil de minister?

Het volgen van twee studies tegelijkertijd kost niets extra, als het aan Plasterk ligt. Alleen studenten met al een diploma op zak betalen meer voor een tweede bachelor- of masteropleiding.

Er zijn twee uitzonderingen: voor een vervolgopleiding in de zorg of het onderwijs blijft het standaardtarief gelden. En omdat studenten die aan twee opleidingen tegelijkertijd staan ingeschreven deze vaak niet op hetzelfde moment afronden, studeer je na het behalen van het eerste diploma ook de rest van het studiejaar nog tegen het wettelijke – lage – tarief. Het jaar daarop geldt het instellingscollegegeld.

Hoe concreet is het plan?

Het plan is opgenomen in het voorstel tot wijziging van de Wet Hoger Onderwijs. Dat voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Als het wordt goedgekeurd, is de nieuwe wet waarschijnlijk in 2011 van kracht.

Een wetswijziging gaat niet over één nacht ijs. Al in 2007 maakten de koepels van hogescholen (HBO-raad), universiteiten (VSNU) en studenten (LSVb en ISO) voor de minister een ontwerp voor een nieuw bekostigingssysteem.

Hun voorstel: er blijft één standaardtarief voor de hele duur van de eerste bachelor of master. Anders dan nu betalen ook dertigplussers straks het standaard collegegeld. In ruil mogen universiteiten en hogescholen voor een tweede studie instellingscollegegeld vragen.

Maar: een student die al aan een tweede studie begint voor hij is afgestudeerd, moet die tweede studie tegen het standaardtarief kunnen afmaken.  

Het voorstel dat nu bij de Kamer ligt, wijkt daar van af. Een student die met een tweede studie begon voor hij zijn eerste bul ophaalde, mag van Plasterk het collegejaar nog afmaken voor het standaardtarief. Maar daarna is hij het instellingscollegegeld verschuldigd.

Hoe hoog is het instellingscollegegeld?

Dat mag een instelling zelf bepalen. Het instellingscollegegeld bedraagt minimaal het wettelijke collegegeld, maar kan in de duizenden euro’s lopen. Sommige opleidingen zullen meer van het standaardtarief afwijken dan andere. Er is geen wettelijk vastgestelde grens.

Je kunt het instellingscollegegeld niet betalen, maar wilt toch een tweede studie doen. Wat nu?

In dat geval doe je er goed aan met een tweede studie te beginnen terwijl je nog voor de eerste staat ingeschreven. Het behalen van de eerste bul stel je uit tot ook de tweede binnen is. Pas wel op voor studiepuntenverval: ECTS zijn soms maar een paar jaar geldig.

En kijk ook eens over de grens. In Engeland kost een bachelor-opleiding dit jaar 3145 pond (3450 Euro), in België betaal je zelfs maar 540 euro. Of kies een vervolgopleiding in de zorg of het onderwijs: daarvoor geldt wel het standaardtarief. [IB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?