Terug naar overzicht

HvA haalt bakzeil in ‘hbo-fraude’ -zaak


De Amsterdamse rechtbank bepaalde vorige week donderdag dat het ministerie de hogeschool terecht miljoenen euro’s heeft laten terugbetalen. Dat geld had de instelling tussen 1998 en 2002 te veel ontvangen voor studenten die er geen voltijdse opleiding volgden.

Hoger beroep

In hoger beroep voerde HvA aan dat deze studenten een reguliere hbo-opleiding konden volgen na het eenjarige maatwerktraject waarvoor zij stonden inschreven. Verder zou het volgens de toenmalige regels zijn toegestaan dat zij les kregen in onder meer Utrecht en Brabant.
 
De rechtbank dacht er anders over. Slechts van een beperkt aantal heao-studenten die een maatwerktraject hebben gevolgd, zou het ministerie niet overtuigend hebben bewezen dat ze onterecht bekostigd zijn. In weekblad Havana schat woordvoerder Paul Helbing dat zijn hogeschool 400.000 tot 600.000 euro van het door OCW ingehouden bedrag zal terugkrijgen.

Hogeschool Brabant

De bekostigingsfraude in het hbo kwam in november 2001 aan het licht, toen een oud-directeur van de commerciële tak van Saxion IJsselland (Deventer) aan de bel trok: Saxion maakte zich – net als bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Brabant (tegenwoordig Avans), de Hogeschool Zeeland, de Hogeschool Alkmaar (inmiddels Inholland), de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Utrecht – schuldig aan de inschrijving van studenten die hun (onvolledige) opleiding elders volgden.
 
Na veel onderzoek kwam een commissie onder leiding van oud-politicus Gert Schutte in 2005 tot de conclusie dat zo’n 96 miljoen euro onderwijsbekostiging onterecht was uitgekeerd. De terugvorderingen zijn door de instellingen met wisselend succes aangevochten. [HC/HOP]
 
Zie ook het eerder verschenen artikel:

Avans krijgt 17,7 miljoen euro van ‘hbo-fraude’ niet terug 25-4-2008

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?