Terug naar overzicht

Mening gevraagd

De zittingsperiode van de huidige medezeggenschapsraden loopt af. Tijd voor nieuwe medewerkers en studenten die zitting willen nemen in de deelraden van Avans.

De medezeggenschapsraden van academies en diensten zijn namelijk de plaatsen binnen Avans om als student of medewerker je mening te geven. Binnen de raden bespreek je bijvoorbeeld het aantal contacturen van studenten, hoe het geld wordt verdeeld of het personeelsbeleid. Op sommige punten mag de medezeggenschapsraad alleen advies geven, op andere heeft de raad instemmingsrecht.

Een medezeggenschapsraad bestaat uit maximaal acht leden, waarvan de helft personeel en de andere helft student is. Alle studenten en medewerkers van een academie of dienst kunnen zich op eigen initiatief inschrijven.

Verkiezingsdatum

De verkiezingen zijn gepland op 3, 4 en 5 maart. Jezelf kandidaat stellen kan tot 9 februari via Bureau Medezeggenschapszaken: bmz@avans.nl. Je moet wel een lijst met vijf handtekeningen overhandigen van mensen die achter jouw kandidatuur staan en een schriftelijke verklaring toevoegen waaruit de aanvaarding van de kandidatuur blijkt.

Als alle kandidatenlijsten bij de verkiezingscommissie binnen zijn en gecontroleerd is of ze aan de voorwaarden voldoen, worden ze bekendgemaakt. Één week voor de verkiezingsdata wordt de nodige informatie, waaronder het stembiljet, aan de kiesgerechtigde medewerkers en studenten uitgereikt. Als er per academie of dienst niet meer kandidaten zijn dan te bezetten plaatsen dan is stemmen niet nodig. Deze kandidaten zijn dan op de verkiezingsdatum automatisch gekozen. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?