Terug naar overzicht

‘Moslims bang om zelf na te denken’

De conferentie valt bijna samen met de inauguratie van Barack Obama als president. Toeval?

‘Nou, dat is niet helemaal zo gepland, maar het komt mooi uit. Met zijn slogan “Change” heeft hij vanaf het eerste moment duidelijk gemaakt dat hij de wereld wil veranderen. En dat is iets wat wij als “Muslim Leaders of Tomorrow” ook willen.’

Wie zijn de ‘Muslim Leaders of Tomorrow’?

‘Op de bijeenkomst komen de meest uiteenlopende mensen. Dus niet alleen moslims uit de politiek. Het gaat om rappers, advocaten, jonge imams en noem maar op. Ze zijn afkomstig uit de hele wereld, maar houden zich allemaal op hun eigen manier bezig met het diversiteitvraagstuk. Iedereen probeert vanuit zijn eigen omgeving iets bij te dragen aan de discussie. Die ideeën worden uiteindelijk verwerkt in een open brief die we naar de wereldleiders van vandaag sturen.’

Wat proberen jullie met die brief te bereiken?

‘Iedereen op de bijeenkomst heeft zijn sporen verdiend door de betrokkenheid bij diverse maatschappelijke vraagstukken. Maar we hebben een gemeenschappelijk probleem. Wat betreft beeldvorming is de islam namelijk in een negatieve spiraal terechtgekomen. We proberen hier een tegengeluid te laten horen. We moeten naar onszelf kijken en niet alleen de westerse wereld de schuld geven. De laatste tijd bepaalt radicalisering nog te vaak de agenda.’

Wat is jouw eigen mening over dit vraagstuk?

‘Ik vind dat moslims meer vrijheid van denken moeten krijgen. Ik zeg expres niet meteen: vrijheid van meningsuiting. Dat is de volgende stap. Veel moslims kunnen er niet mee omgaan, omdat ze bang worden gemaakt om zelf na te denken. Nu is het nog te vaak dat moslims de mening van een groep verkondigen. Dat zou ik tegen de moslimleiders willen zeggen. Bij niet-islamitische leiders heb ik gepleit voor het delen van hun welvaart en kennis met de rest van de wereld. Ik vind daarnaast dat alle wereldleiders ervoor moeten zorgen dat mensen de kans krijgen om te integreren en elkaar te ontmoeten. Zo kan er geen gevoel van apartheid ontstaan.

Wat ga je na dit weekend aan je studenten proberen over te brengen?

‘Als docent kom ik bij uitstek veel in contact met jonge mensen. Ik kan mijn nieuwe kennis en ervaring delen met studenten zodat ook zij tot nieuwe inzichten kunnen komen. Verder wil ik ze duidelijk maken dat ze de wereld echt positief kunnen veranderen. Dat dit geen droom is. Maar dan moeten ze laten zien dat ze betrokken zijn. Nu zie ik nog te vaak een bepaalde verdoving bij studenten over wat er in de wereld allemaal speelt. Ze leven teveel in hun eigen wereldje. Dat probeer ik te doorbreken. Studenten moeten zich actiever opstellen, bijvoorbeeld door het organiseren van debatten of symposia.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?