Terug naar overzicht

Nieuwe lector Bestuursrecht

Peters is universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Zijn aandacht gaat in onderzoek en onderwijs uit naar het grensvlak tussen het publiekrecht en privaatrecht. Hij is gepromoveerd op het onderwerp ‘Publiekrechtelijke rechtspersonen’.

Commentaar

Peters maakt als secretaris deel uit van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Tevens verzorgt hij commentaar op uitspraken van rechters voor het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht.

Daarnaast is Peters actief als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en als rechterplaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?