Terug naar overzicht

Onbevoegd voor de klas

Er werden 550 docenten in de onderbouw ondervraagd, van wie een kwart onbevoegd voor de klas stond. Dertig procent van de ondervraagden geeft ook interdisciplinaire lessen, een derde van hen doet dit onbevoegd.

Percentages

‘Die percentages waren bij ons al bekend’, zegt de VO-raad. ‘De oorzaak is het lerarentekort, en dat wordt al op allerlei manieren aangepakt. Maar zolang het tekort er is, blijft een percentage van de docenten onbevoegd.’ 

Het onderzoek kwam er op vraag van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO). Op 3 februari wordt het rapport overhandigd aan de kamercommissie van onderwijs. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?