Terug naar overzicht

Opkomen voor je medestudenten?

‘Ik was altijd al geïnteresseerd in de manier waarop regels toegepast worden binnen de hogeschool’, vertelt Maaike van der Leeden, studentlid van het College van Beroep. ‘Je hoeft geen verstand te hebben van juridische zaken. Zelf studeer ik Chemie.’

Rechtbank

Het College van Beroep is het orgaan van Avans, dat optreedt bij geschillen tussen student en academie. Studenten die het niet eens zijn met een negatief studieadvies, de beoordeling van hun tentamen of het curriculum van hun opleiding, kunnen bezwaar aantekenen bij de examencommissie van de academie. Als een student het niet eens is met het besluit van de examencommissie kan hij beroep aantekenen bij het College van Beroep. Dat is een soort rechtbank van Avans waarin een externe voorzitter, een docentlid en een studentlid zich over de zaak buigen.

‘Ik heb een aantal zittingen bijgewoond, vertelt Van der Leeden. ‘Over het algemeen zijn we eensgezind in ons oordeel, hoewel ik natuurlijk wel een beetje voor de student ben. Ik weet hoe het is als je te weinig studiepunten hebt, maar het moet allemaal wel eerlijk gaan.’

Juridische termen

Volgens Van der Leeden zijn de zittingen erg interessant. ‘Je leert wat over andere academies en het kost niet echt veel tijd. Er wordt altijd gevraagd of je tijd hebt en de vergoeding is 12,50 euro. Voor de zitting moet je wat documenten doornemen. In het begin is dat lastig, omdat er juridische termen worden gebruikt, maar nu begrijp ik het wel.’   

Het College van Beroep zoekt nog nieuwe studentleden voor de locatie Breda die minimaal voor een jaar zitting willen nemen in het college. Studenten die interesse hebben kunnen contact opnemen met Marla van Overbeek, mvb.vanoverbeek@avans.nl. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?