Terug naar overzicht

Stijging autisme jaagt hbo op kosten

Autistische studenten hebben recht op extra begeleiding op basis van de Wet gelijke behandeling gehandicapten. Het ministerie van Onderwijs verstrekt hier geen subsidie voor; hogescholen moeten dit dus uit hun eigen middelen betalen.

De Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam stuiten daarom op problemen met de financiering van de begeleiding, schrijft het Nederlands Dagblad deze week. Zij hebben een traject voor autistische studenten dat de laatste jaren flink groeit. In drie jaar ging het aantal studenten van 25 via 45 naar dit jaar 90. ‘Alles wijst erop dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten’, zegt Jos Mensink van het project in de krant.

Vrijwilligers

De toename zou onder andere te wijten zijn aan de betere begeleiding van autisten in het voortgezet onderwijs. De groep die doorstroomt, verwacht dezelfde begeleiding ook in het hoger onderwijs. Sommige universiteiten werken al met vrijwilligers om de extra voorziening betaalbaar te houden.

Avans doet dat niet, maar onderkent de probleemsituatie wel. ‘Of er de laatste jaren een stijging is, weet ik niet. Wat we wel merken is dat docenten na werktijd die extra begeleiding geven’, stelt Sophie Kalb van de werkgroep Handicap en Studie. ‘We zijn nu bezig om een protocol op te stellen, waarbij in de begrotingen van de academies een percentage wordt vrijgemaakt voor extra begeleiding van deze studenten.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?