Terug naar overzicht

Studenten kritisch leren denken

Gastspreker is Timo ter Berg, genomineerde voor de HBO-innovatieprijs en docent aan de Hogeschool Utrecht (HU). Hij introduceerde de methodiek Kritisch Denken in Nederland.

Hogere eisen student

Kritisch leren denken is een taak van het onderwijs, stellen de organisatoren van de bijeenkomst. Volgens hen hebben studenten hier moeite mee. Dat blijkt uit de kwaliteit van werkstukken waarin een betoog is onderbouwd of andermans redeneringen zijn beoordeeld. Docenten uiten hierover hun zorg aangezien in de praktijk steeds hogere eisen worden gesteld aan een starter.

Daarbij krijgt binnen het hoger onderwijs onderzoek een steeds belangrijkere rol, wat een goede onderzoekshouding vraagt van de student. In dit opzicht zijn goede redeneringsvaardigheden onmisbaar, aldus de organisatoren.

Oefenen en visualiseren

De methodiek Kritisch Denken, ontwikkeld door de University of Melbourne, is gebaseerd op twee uitgangspunten; het oefenen van kritische denkvaardigheden en het visualiseren van redeneringen met behulp van software, genoemd Rationale. Door veel trainen leert de student op basis van ‘evidence-based’ informatie herkennen, benoemen en onderzoeken.

Succesvolle proef

Ter Berg vertaalde de methodiek in het Nederlands en introduceerde het programma vorig jaar op kleine schaal binnen de HU. Dat bleek een succesvolle proef te zijn. Inmiddels maken ongeveer zesentwintighonderd studenten in Nederland gebruik van Kritisch Denken als onderdeel van de studie.

De presentatie is georganiseerd in het kader van SpotLICht, een reeks thema-bijeenkomsten van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) over onderwijsvernieuwing. Kijk voor meer informatie of om aan te melden op de Onderwijswiki van Avans. [TK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?