Terug naar overzicht

Studenten over de Nederlandse grens

De eerste vier studenten vertrekken op 1 februari voor vier maanden van huis. Twee gaan naar Australië en twee naar Spanje. ‘Alle studenten moeten zelf een stageadres vinden waar ze terecht kunnen en een geschikt programma kunnen volgen waar ze voldoende van leren’, vertelt Joop de Looff, docent bij AGZ. ‘De studenten die naar Australië gaan, werken mee aan een dataonderzoek op de universiteit daar en lopen stage.’

Ontwikkelingsland

Het grootste gedeelte van de studenten vertrekt na 6 maart naar een ontwikkelingsland. Bolivia, Ghana, Indonesië, Zuid-Afrika, Suriname en India staan op het lijstje. ‘Die studenten volgen eerst een maand lang een voorbereidingsprogramma, omdat de cultuurverschillen zo groot zijn’, vertelt De Looff. ‘We proberen studenten daar een beetje op voor te bereiden.’

Naast studenten Fysiotherapie gaan ook Verpleegkundestudenten en een student Human Care Technology de grens over. Ook twee studenten Small Business and Retailmanagement volgen de voorbereidingscursus, maar zij vertrekken pas in september.

Dit jaar doen meer studenten ervaring op in het buitenland dan andere jaren het geval was. ‘Vorig jaar waren er ongeveer twintig studenten die weg gingen. Nu zijn het er dertig’, zegt De Looff. ‘Deze toename is deels te danken aan het feit dat studenten Fysiotherapie nu ook in het derde jaar naar het buitenland mogen.’ [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?