Terug naar overzicht

Toekomstbeeld van bedrijvig Brabant

‘We gaan vooral in op de onzekerheden in deze tijd van recessie’, legt George van de Rijt, organisator en vierdejaarsstudent Commerciële Economie, uit. ‘We vragen ons af hoe je als bedrijf omgaat met zaken waar je geen invloed op hebt, zoals de kredietcrisis. Wat voor gevolgen heeft dit voor Brabant en is het voor bedrijven nog wel aantrekkelijk om hier te blijven?’

De discussie moet worden aangewakkerd door een drietal sprekers, waaronder voormalig Sligro-topman Abel Slippens. ‘Hij heeft in het verleden ook een financiële crisis overwonnen en vertelt hoe hij daar destijds mee is omgegaan,’ aldus Peter van Soest, medeorganisator en vierdejaarstudent Small Business and Retail Management.

Workshops

Het seminar wordt vervolgd met een vijftal workshops. Van de Rijt: ‘In de workshops gaan we dieper in op de toekomst voor verschillende branches. Zo kijken we naar de constant veranderende arbeidsmarkt. Hoe krijgen bedrijven straks hun vacatures gevuld met het oog op de naderende vergrijzing?’

Het seminar is toegankelijk voor alle studenten, maar de organisatie richt haar pijlen vooral op derde- en vierdejaars. Van de Rijt: ‘Zij zijn op dit moment waarschijnlijk op zoek naar een stage of werk. Voor hen is de afsluitende netwerkborrel natuurlijk heel interessant.’

Het seminar vindt plaats op 22 januari tussen 14.30 – 19.15 uur in het Provinciehuis Brabant in Den Bosch. Studenten en docenten kunnen zich gratis aanmelden via de website. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?