Terug naar overzicht

Topinkomens hoger onderwijs

Voormalig Inholland-voorzitter Jos Elbers kreeg bijna 428.000 euro: ruim twee ton salaris en ruim 225.000 euro voor zijn pensioen. Een adviseur van de Wageningse Raad van Bestuur had een belastbaar jaarinkomen van 337.000 euro, nog exclusief zijn pensioenvergoeding van bijna 17.000 euro. Harry Koopman had in 2007 een inkomen van 195.214 euro.

Dat blijkt uit de lijst die het ministerie van Binnenlandse Zaken op zijn website heeft gezet. De salarissen, ontslagvergoedingen en pensioenstortingen moeten verplicht openbaar gemaakt worden als ze samen hoger zijn dan het gemiddelde bruto ministersalaris van 169.000 euro.

Hoogleraren en afvloeiingsregeling

Ook hoogleraren toucheren soms fikse sommen. In Tilburg verdiende er eentje 258.000 euro. Hij krijgt een toelage in verband met zijn ‘bijzondere verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk onderzoek’. In Leiden en Utrecht zijn er twee die weliswaar met hun salaris en pensioenvergoeding onder de norm blijven, maar toch ruim in de twee ton eindigen door respectievelijk een afvloeiingsregeling en een ‘sociaal beleidskader’.

De hoogste ontslagvergoeding ging naar een ‘dienst directeur’ van de Universiteit Twente, die 3,1 ton meekreeg. Ontslagvergoedingen komen meestal tot stand via de kantonrechtersformule: leeftijd en dienstjaren tellen mee, net als de vraag wie de blaam treft voor het ontslag. Het gewone inkomen van de directeur bedroeg 48.5000 euro, ruim onder de norm.

Balkenende-norm

De norm voor de openbaarmaking van topinkomens (vanaf de hoogte van een ministersalaris) verschilt van de toekomstige Balkenende-norm (maximaal het bruto ministersalaris plus dertig procent) voor bestuurders in de publieke en semi-publieke sector. Het is dus niet gezegd dat de grootverdieners meer geld krijgen dan het kabinet ze zou willen geven. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?