Terug naar overzicht

Werkdruk bij Avans is hoog

Docenten hebben daar meer last van dan medewerkers van de ondersteunende diensten. Waar gemiddeld bij vergelijkbare instellingen een kleine 42 procent het werktempo hoog vindt, is dat bij de academies ruim 60 procent. Van de medewerkers van de diensteenheden vindt bijna 51 procent dit.

Met name de geestelijke inspanning vinden de medewerkers van Avans hoog en daarin zit niet zoveel verschil tussen de diensteenheden en academies. In beide groepen vindt ongeveer 80 procent dat. Uit reacties van docenten en medewerkers blijkt dat vooral de wisseling in de werkzaamheden als belastend wordt ervaren. Ze moeten zoveel extra doen.

 

Geleidelijk toegenomen

 

Roos Tabink, docent Bouwkunde in Den Bosch, ervaart de werkdruk als heel hoog. ‘De werkdruk is heel geleidelijk toegenomen met de invoering van het projectonderwijs in 1996,’ zegt Tabink. ‘Sindsdien gaat er veel tijd zitten in vergaderingen en studieloopbaanbegeleiding. Het onderwijs verandert sowieso te snel. Voordat de ene aanpassing is geïntegreerd, wordt de volgende al weer ingevoerd. Dat kost veel energie.’ Ze vindt het raar dat veel dingen op het bordje van de docent komen. ‘Bijvoorbeeld het invoeren van cijfers. Dat zijn dingen die ze bij de administratie veel beter kunnen. Het is zonde van onze tijd.’

 

Ook de reistijd wordt door Tabink genoemd als oorzaak van de drukke werkweek. ‘Soms geef je het vierde uur les in Den Bosch en moet je het volgende uur plotseling in Tilburg voor de klas staan. Dan wordt er verwacht dat je tijdens de pauze tussen de verschillende locaties van Avans heen en weer reist.’

 

Breed takenpakket

 

Het schakelen tussen de verschillende taken geeft een gevoel van druk, zegt ook docent Jeroen Flamman van de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch. ‘We hebben een breed takenpakket. Er zijn veel dingen die we tegelijk moeten doen. Het gebeurt ook dat je sommige taken niet in één keer kunt afmaken, maar er gefaseerd mee bezig bent. Hierdoor heb je wel het gevoel dat je het nog niet af hebt. Bovendien komen er altijd dingen tussendoor. Die adhoc-klusjes kunnen je ook een gevoel van werkdruk geven.’

Toch vindt hij de hoge werkdruk niet onoverkomelijk. ‘We moeten wel keihard werken, maar dat hoort ook een beetje bij het onderwijs. Ik heb laatst het aantal uren bijgehouden dat ik aan bepaalde taken kwijt ben. Dit komt precies overeen met wat er in het taakbelastingmodel voor is gerekend. In praktijk blijkt het te kloppen terwijl de beleving iets heel anders zegt.’

De ziektewet in

 

Marti Verschuren, docent bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda, vertelt dat de werkdruk bij zijn academie de laatste jaren is toegenomen door de enorme groei van de academie. ‘Daarom zijn aan het begin van het schooljaar vijftien nieuwe collega’s begonnen. Die moeten nu ingewerkt worden, wat extra werkdruk oplevert, maar straks de boel wel zal verlichten.’

Vrijwel alle collega’s gaan voor hun werk, willen goede studenten afleveren en accepteren daarom de werkdruk, meent Verschuren. ‘Nu is het wel zo dat mensen soms overdag en ’s avonds les moeten geven. Die staan twaalf uur voor de klas. Dat moet je niet willen, zo help je mensen de ziektewet in.’

Werkdruk wisselend

 

Jos van Eerd van het Centraal Informatie Centrum (CIC) ervaart de werkdruk als heel wisselend: ‘Dat is afhankelijk van de tijd van het jaar. We hebben nu bijvoorbeeld veel nieuwe instroom en er zijn veel studenten die in januari op stage gaan. Maar tijdens andere periodes, bijvoorbeeld in maart of november, is het bij ons relatief rustig.’

 

Dat de werkdruk de afgelopen jaren is toegenomen, merkt ook Van Eerd: ‘Vroeger zat het CIC een beetje achteraf in het gebouw. Nu weten studenten ons beter te vinden en komen ze vaker met vragen. Bovendien zit hier nu ook het International Office. Ook buitenlandse studenten kloppen nu met hun problemen bij ons aan. Dat zorgt voor meer werk.’

 

De conciërges van Avans kennen drukke, maar ook minder drukke periodes. ‘Als het het gebouw vol is, hebben wij het vaak ook druk’, legt de Bredase conciërge Jack van der Avoort  uit. Het grootste probleem is dat zaken niet goed op elkaar afgestemd zijn. ‘Mensen willen allemaal geholpen worden en evenementen worden tegelijkertijd ingepland. Lessen stoppen soms om 18.00 uur, terwijl een open avond ook op dat tijdstip begint. Dan kan niet alles gereed zijn.’

 

Groepsgrootte

 

‘We hebben het probleem gesignaleerd’, zegt René Schenk, adjunct-directeur van de Academie voor Technologie en Management in Breda, over de werkdruk. ‘Het komt regelmatig terug bij de functioneringsgesprekken. Als academie gaan we twee dingen doen; ten eerste proberen meer personeel op de werkvloer te krijgen, openstaande vacatures invullen. Ten tweede gaan we de onderwijsindeling bekijken.’

 

De academie wil bijvoorbeeld wat gaan doen aan de groepsgrootte, want hoe kleiner de groepen hoe meer onderwijsuitvoering er nodig is. ‘Mogelijk dat we door de groepen groter te maken, de werkdruk kunnen verlichten. Overigens zijn deze stappen genomen naar aanleiding van de functioneringsgesprekken, het medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben we nog niet goed geanalyseerd.’

 

Aantrekkelijke werkgever

De meting Aantrekkelijk Werkgever 2008 werd dit najaar uitgevoerd door het Leer- en Innovatiecentrum en de Diensteenheid Personeel & Organisatie. Van de 1723 werknemers die waren aangeschreven, reageerden er 735. Dat was 42,7 procent.

Het rapport is onlangs aan de directies, Raad van Bestuur en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad voorgelegd. Die moeten het nog gaan analyseren.[AR, CT, MK, PM]

Zie ook het artikel: Onderzoek: personeel Avans meer tevreden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?