Terug naar overzicht

Artsen en verpleegkundigen regelmatig oneens

Zaken die in het ziekenhuis tot onenigheid kunnen leiden, zijn bijvoorbeeld de criteria om patiënten op te nemen, over te plaatsen naar andere afdelingen of te ontslaan uit het ziekenhuis, staat op nu.nl. Als een arts vindt dat een patiënt naar huis kan, vindt de verpleegkundige dat soms nog te vroeg.

Onenigheid

Als een patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis is daar in vijftien procent van de gevallen onenigheid over, blijkt uit een enquête van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?