Terug naar overzicht

Boerenleenbank voor hoger onderwijs

Dat stellen de auteurs van het boek Geldstromen en beleidsruimte, waarvan het eerste exemplaar deze week werd aangeboden aan minister Plasterk. ‘Er is altijd te weinig geld om tegemoet te komen aan de ambities van onderwijsinstellingen, overheid en studenten,’ zegt hoofdauteur Peter Kwikkers. ‘Voorlopig kunnen we nauwelijks extra investeringen verwachten, publiek noch privaat. Het kan bijna niet anders of er komen bezuinigingen aan.’

Veel winstmogelijkheden

Hoe krijg je in die situatie toch meer geld beschikbaar voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek? De auteurs van het boek stellen voor een soort ‘boerenleenbank’ op te richten, die het instellingen mogelijk maakt efficiënter met hun vermogen om te gaan en geld van particulieren binnen te halen. Kwikkers ziet veel winstmogelijkheden. ‘Als je bijvoorbeeld geld leent voor nieuwe gebouwen en je kunt daar als waarborg eigen of gezamenlijk vermogen tegenover stellen, scheelt je dat al snel een procent rente.’

Instellingen afromen

Kwikkers rekent wel op enige weerstand, bijvoorbeeld als de commissie-Don de vermogensopbouw van onderwijsinstellingen onder de loep heeft genomen. ‘Ik verwacht een typisch Nederlandse reactie: die instellingen zijn veel te rijk; die kunnen we rustig afromen.’ Kwikkers, in het dagelijks leven adviseur in de onderwijssector, voelt zich gesteund door goede voorbeelden in het buitenland: ‘Harvard draait vooral op eigen vermogen.’ [JL/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?