Terug naar overzicht

Eenderde vwo’ers maakt verkeerde keuze

De website studiekeuze123.nl richt de schijnwerper op deze getallen uit het onlangs verschenen overheidsrapport Kennis in Kaart 2008. Er lijkt sprake van een stijgende lijn: het aandeel uitvallers en switchers is 1,1 procent gestegen ten opzicht van een jaar eerder. Volgens Studiekeuze123.nl kost de studie-uitval jaarlijks 5,7 miljoen euro.

Bezoek een studiekeuzewebiste

Wie zo snel weer is vertrokken, had beter over zijn studiekeuze moeten nadenken, stellen de medewerkers. Die had bijvoorbeeld eens een studiekeuzewebsite moeten bezoeken.

Dat zou inderdaad een goed idee zijn geweest, blijkt uit eerder onderzoek. Uitvallers hebben zich meestal minder goed georiënteerd. De blijvers hebben bij hun studiekeuze twee keer zo vaak gebruik gemaakt van een onafhankelijke bron als de uitvallers. Niet alleen studiekeuze123, maar ook de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier-ranglijsten tellen daarbij mee.

Meer uitvallers in het hbo

In het hbo vallen ook steeds meer studenten in het eerste jaar af. In 2003-2004 stopte 14,9 procent binnen een jaar, terwijl dat in 2006-2007 is gestegen tot 17,3 procent. Overstappers zijn volgens de website in het hbo lastig te meten, omdat zoveel studies inhoudelijk dicht bij elkaar liggen (bijvoorbeeld hbo-rechten en sociaal-juridische dienstverlening), zodat er niet altijd sprake is van een echte overstap.

Er valt wel iets af te dingen op de analyse van studiekeuze123.nl. Het staken van de studie betekent immers niet altijd dat de student onzorgvuldig gekozen heeft. Persoonlijke omstandigheden kunnen ook meespelen. Bovendien kunnen studenten zich vergissen, ook als ze zorgvuldig hun keuze maken.

In de Studentenmonitor 2007 is gevraagd naar de reden van afnemende motivatie van studenten. Toen zei bijna 23 procent van de ongemotiveerde wo-eerstejaars bij aanvang een verkeerd beeld van de opleiding te hebben gehad. Onder hbo’ers was dat 18 procent. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?