Terug naar overzicht

Gastcollege Rijkswaterstaat

Deze ingreep vormt de rode draad in hun aankomende blok over ‘waterkering’. De studenten gaan zich namelijk bezighouden met het ontwerp van een sluis in Empel. Het echte ontwerp van de sluis door Rijkswaterstaat is overigens al gereed. Het project fungeert net als in de voorgaande jaren als een casus. Rijkswaterstaat kwam de studenten bijspijkeren over de omlegging.

Expositie

Het gastcollege viel samen met de opening van een expositie over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Op de derde verdieping van Xplora staan sinds deze week grote wandkaarten van het project. Hierop is te zien welke vorm de omlegging in de toekomst moet krijgen. Daarnaast kunnen studenten boeken gebruiken als naslagwerk bij het maken van hun ontwerp. Ook is er in Xplora een filmpje te zien over de omlegging.

Rijkswaterstaat wil de Zuid-Willemsvaart de komende jaren verbreden om grotere schepen toe te kunnen laten. Maar het kanaalgedeelte dat dwars door het centrum van Den Bosch loopt, kan niet worden verbreed. Daarom zijn er plannen om aan de oostkant van Den Bosch een kanaal van acht kilometer te graven als omlegging. De sluis in Empel maakt onderdeel uit van dit omvangrijke project. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?