Terug naar overzicht

Havisten kiezen vaker techniek

Afgelopen jaar nam de instroom van havo-scholieren in de technische hbo-opleidingen met ruim elf procent toe. Voor het vierde achtereenvolgende jaar wonnen deze studies terrein, want de totale instroom van hbo’ers met een havo-diploma groeide niet harder dan zeven procent. In totaal telt de sector ‘hoger technisch onderwijs’ nu 8.451 eerstejaars.

Civiele techniek wist het meest te profiteren en trok ruim een kwart extra havisten aan. De havo-instroom van informatica ging met ruim een vijfde omhoog. De grote opleidingen bouwkunde en werktuigbouwkunde zagen een stijging van elf en negen procent.

Minder mbo'ers

Maar mbo’ers laten het afweten. Sinds 2002 kiezen zij steeds minder vaak voor een technische opleiding. Destijds liet één op de vier het oog erop vallen; nu is dat nog maar één op de zes. De instroom van mbo’ers in het hoger beroepsonderwijs is de afgelopen jaren weliswaar flink toegenomen, maar in de sector natuur en techniek is er zelfs in absolute getallen sprake van een daling.

Opvallend is verder de grote toename van vwo’ers in de technische hbo-opleidingen: tien procent. Sowieso nam de instroom van vwo’ers in het hbo met zes procent toe, maar de technische opleidingen steken er dus bovenuit.

Tijdelijke dip

Volgens sommigen staat Nederland te springen om bèta-technici, maar door de crisis wordt de nood minder hoog. Vorige week werd bekend dat hoogopgeleide bèta’s en technici minder makkelijk een baan vinden. Volgens het Platform Bèta Techniek komen er nog altijd grote tekorten aan en zorgt de crisis hooguit voor een tijdelijke dip. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?