Terug naar overzicht

Is het onderwijs uitdagend genoeg?

Er komt een kwalitatief onderzoek onder studenten. ‘We willen te weten komen hoe de student het onderwijs beleeft, of hij er genoeg tijd voor heeft en hoe die tijd volgens hem efficiënter ingevuld zou kunnen worden’, legt projectleider Emmy Bluemnink uit.

Verschil tussen techniek- en kunststudent

De school wil ook graag weten of de student zich genoeg ‘uitgedaagd’ voelt. ‘We laten de student onder meer uitleggen wat een goede opdracht moet inhouden. Waar zit het ‘m dan in? We kijken daarbij ook of er verschil is tussen bijvoorbeeld een technische opleiding of de kunstacademie. Waarschijnlijk stelt een techniekstudent heel andere eisen dan een kunststudent. Ook van docenten willen we dat graag weten’, vertelt Bluemink, die lid is van de beleidsstrategische staf van Avans.

Naast dit kwalitatieve onderzoek komt er kwantitatief onderzoek. Dat bestaat onder andere uit het maken van een analyse van het Studententevredenheidsonderzoek (STO) dat jaarlijks wordt gehouden. Hierin zijn veel cijfers te vinden over hoe studenten aankijken tegen het onderwijs en hun docenten.

Andere projecten

De onderzoeken kunnen worden gebruikt voor andere projecten die bij Avans lopen, zoals het Meerjarenbeleidsproject ‘De zoekende student’, waarin geprobeerd wordt de uitval onder studenten terug te brengen.

De naam Hippocampus komt van een gedeelte in de hersenen dat een belangrijke functie heeft in het opnemen en verwerken van kennis. Er is aangetoond dat de hippocampus zich een leven lang blijft ontwikkelen. In verband met het Avansproject, vinden de bedenkers dat het uitdrukt dat bij Avans ook een plek is waar gewerkt wordt aan het ondersteunen van leren en het ontwikkelen van kennis bij studenten. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?