Terug naar overzicht

Laatste dag inschrijven voor academieraad

Nog niet één academie heeft de maximale bezetting (vier studentleden en vier docentleden) compleet. Er was vorige week nog geen enkele kandidaatstelling van een docent binnen bij de Academie voor ICT & Business, de Academie voor Media & User Experience, de Academie voor Technologie en Management en de Pabo. Deze academies hadden ook maar één student als kandidaat.

Eén student

Er heeft zich ook nog maar één student gemeld bij de Kunstacademie, de Academie voor Sociale Studies in Breda en de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu. Bij alle andere academies hebben zich tenminste twee studenten en twee docenten aangemeld.

Aanmelden kan vandaag voor het laatst bij Bureau Medezeggenschapszaken, bmz@avans.nl. Je hebt vijf handtekeningen nodig van mensen die achter jouw kandidatuur staan en een verklaring waarin staat waarom je mee wilt doen. De verkiezingen voor de academieraden zijn op 3, 4 en 5 maart. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?