Terug naar overzicht

Nieuw experiment voor zoekende student

Het heroriëntatietraject is het tweede experiment vanuit het Meerjarenbeleidsplan-project ‘de zoekende student’. Het eerste experiment, de Keuze 3-daagse, is volgens docent Sociale Studies en tevens proceseigenaar Liesbeth van Poeijer zo goed als ‘uitontwikkeld’. Doordat het programma meerdere malen is gegeven in Breda staan de grote lijnen vast. Deze maand start de Keuze 3-daagse voor het eerst in Den Bosch.

Meer tijd nodig

‘Sommige studenten hebben voldoende aan drie dagen begeleiding en een plan, anderen hebben meer tijd nodig om zich te bezinnen op de studiekeuze. Voor die personen is het heroriëntatietraject bedoeld’, zegt Van Poeijer. ‘We gaan dieper in op de vraag wat het maken van een keuze inhoudt. Wat zijn de consequenties van het maken van een studiekeuze en hoe ga je daarmee om?’ Als voorbeeld geeft ze daarbij de reacties die uit de omgeving kunnen komen. ‘Sommige studenten aarzelen om hun besluit aan ouders of vrienden te vertellen.’

Regelmatig contact

Gedurende een periode van maximaal vier maanden volgt de student een programma dat deels in groepsverband is en deels individueel maatwerk. De groep komt regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken. Dat contact is volgens Van Poeijer belangrijk. ‘De studenten zitten in dezelfde situatie en vinden het fijn erover te praten. Doordat iedereen zo zijn eigen ervaringen heeft, leren ze ook van elkaar.’

Individueel maatwerk

Het individuele gedeelte wordt afgestemd op de situatie en de wensen van de student. ‘Dat is afhankelijk van de informatie die ze nodig hebben. De een twijfelt over de opleiding, de ander heeft een eenzijdig beroepsbeeld.’ Zo is het mogelijk om gebruik te maken van bestaand en eventueel nieuw aanbod binnen Avans gericht op het vergroten van studiesucces, bijvoorbeeld persoonlijke effectiviteit, faalangst of studievaardigheden. Ook denkt Van Poeijer aan een weekje proefdraaien bij een bedrijf of het inzetten van alumni. ‘Als het de student kan helpen, regelen we een afspraak.’

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de student vol vertrouwen een keuze maakt. Soms blijkt dat de eerste studiekeuze de juiste was. Of neemt de student het besluit eerst een tijdje te gaan werken.

Het eerste heroriëntatietraject start op 16 februari in Den Bosch. Studenten van Avans kunnen zich nog aanmelden, ook leerlingen van andere hogescholen en universiteiten zijn welkom. Kijk voor meer informatie over het programma op keuze3daagse.avans.nl. [TK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?