Terug naar overzicht

Nieuwe opzet Nationale Studentenenquête

Tot nu toe werd de enquête in opdracht van het Ministerie van Onderwijs uitgevoerd door onderzoeksbureau Choice. Vanaf dit jaar is Studiekeuze123.nl verantwoordelijk voor de enquête. Zij vonden in TNS NIPO en ResearchNed een geschikt onderzoeksbureau om de komende twee jaar de Nationale Studentenenquête uit te voeren. TNS-NIPO doet het veldwerk en ResearchNed zorgt voor de inhoud van de vragenlijst.

Via internet

Nieuw is dat de enquête voortaan op internet wordt ingevuld. De benadering van studenten gaat via e-mail. Onderwijsinstellingen wordt gevraagd hieraan mee te werken. Afgelopen jaar was er al voor het eerst in de vragenlijst een combinatie met vragen over de onderwijsinstelling zelf. Toen werden voor het eerst de gegevens tussen de verschillende hogescholen met elkaar vergeleken.
 
De resultaten van de Nationale Studentenenquête worden gebruikt voor het vergelijken van opleidingen op Studiekeuze123. In de enquête beoordelen studenten allerlei aspecten van hun opleiding met een rapportcijfer zoals inhoud, werkvormen, voorbereiding op een loopbaan, communicatie en faciliteiten. Om de drie jaar wordt de enquête op een opleiding herhaald. In drie jaar worden 50.000 studenten ondervraagd. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?