Terug naar overzicht

Ongewenst gedrag kan ook digitaal

Rond 9 februari wordt de enquête ‘ongewenst gedrag in digitale communicatie’ per mail verzonden naar alle medewerkers en studenten van Avans. De beantwoording van de vragenlijst kost acht minuten en de enquête kan tot en met 20 februari ingevuld worden.

Initiatief

Het College van Vertrouwenspersonen neemt het initiatief voor de enquête. Deze is opgesteld op basis van oriënterend onderzoek dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Het college is al langer bezig met het in kaart brengen van problemen rond digitale communicatie.

De vertrouwenspersonen krijgen steeds vaker klachten over ongewenst ‘digitaal gedrag’. De uitkomsten van de enquête zullen de basis vormen voor afspraken die binnen Avans gemaakt zullen worden, over de manier waarop digitaal met elkaar om wordt gegaan.

Omdat het College van Vertrouwenspersonen haar tienjarig jubileum viert, worden twee Wii-spelcomputers verloot onder studenten en medewerkers die de enquête invullen. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?