Terug naar overzicht

‘Rekenmachientje de klas uit’

De aanwezigen hadden totaal geen moeite met de moeilijke termen. Zij waren namelijk leraren van middelbare- en basisscholen in de regio met als aandachtspunt wiskunde.

De focus lag op aansluiting vanuit het voortgezet onderwijs naar het hbo. Maar ook de relatie tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kwam aan bod. ‘De organisatie werd in gang gezet door een vraag uit het werkveld’, vertelt organisator en docent Hans van ’t Zelfde. ‘Er is veel kritiek op Pabostudenten die hun rekentoets niet halen. Waar ligt dat aan? Kunnen ze niet rekenen als ze hier naar toe komen of is de oorzaak ergens anders te vinden.’

Kennispartners

‘We willen de dialoog openen tussen de drie onderwijsvormen’, leidt Nicole van Son, directeur van de Pabo de bijeenkomst in. ‘Het is belangrijk om als kennispartners bij elkaar te komen om zo de kwaliteit van de leerkracht te verhogen.’ De deelnemers kunnen even oefenen: een stukje Cito-rekentoets. ‘Over de oplossingen gaan we het niet hebben’, zegt Van ’t Zelfde. ‘De vraag is of deze opgaven volgens jullie overeenkomen met de kennis van een kind van groep acht, ofwel een nieuwbakken brugklasser.’

Rekenmachientje

De meeste docenten zijn het er wel mee eens. ‘Dit is het juiste niveau en dat hebben de meeste kinderen rond die leeftijd wel.’ Even later laait de discussie flink op. ‘Scholieren verleren het “simpele” hoofdrekenen. Dat moet getraind worden. Het rekenmachientje moet de klas uit’, denken enkele deelnemers. Oplossingen worden ook aangedragen. ‘Er worden bij ons regelmatig toetsmomenten ingebouwd, waarbij de rekenvaardigheid wordt geoefend’, zegt een leraar wiskunde op een middelbare school. 

Na de Cito komt de Wiscat-toets voor eerstejaars Pabostudenten aan bod. Hoort een dergelijke toets eigenlijk wel thuis op het hbo? En zou het niet beter zijn een dergelijke toets voor alle opleidingen in te voeren? Genoeg stof tot nadenken genoeg voor de wiskundedocenten.

‘Deze bijeenkomst is in principe eenmalig’, zegt Van ’t Zelfde. ‘We hopen wel dat hierdoor bijvoorbeeld nieuwe initiatieven ontstaan en dat de banden met het werkveld sterker worden.’ [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?